👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget och det demokratiska genombrottet

Skapad 2021-01-25 14:26 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Historia
Vad var det som gjorde att första världskriget bröt ut och vilka konsekvenser ledde det till? Vi ska titta på vad som hände under första världskriget och hur man koppla det till allmän och lika rösträtt för alla människor, även kvinnor.

Innehåll

v.5

Lektion 1: Föreläsning om orsaker till att kriget bryter ut.     

                Analysuppgift: Vem bar skulden till första världskriget? 

Lektion 2: Föreläsning om krigets händelseförlopp och krigets konsekvenser

                Uppgift: Analysera fredsavtalet

V.6

Lektion 1: Föreläsning det demokratiska genombrottet och om Sveriges roll i första världskriget

                Dokumentär om första världskrigets Sverige

                Uppgifter: En utvandrare ger tillbaka och kvinnlig rösträtt 

Lektion 2: Dokumentär om första världskriget. 

                Analysera propaganda

V.7

Lektion 1: Uppgift: Hemmafronten och kvinnorna

Lektion 2: Instuderingsfrågor

v.10

Lektion 1: Repetition

Lektion 2: Prov (fredagen den 11:e mars)

 

Föreläsning:

https://sandviken-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/johanna_hall_edu_sandviken_se/EeSXJ63gZuVIpm75XJqj9CUBXG7GU3OZrBAS4yC_HOGtFg?e=ZqgKuy

 

Inspelad föreläsning: 

https://sandviken-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/johanna_hall_edu_sandviken_se/EfPLnHOLWHBJlGa3sTkaYzcBD0ZHuzo4mI16C6VT1qmAlQ?e=gFDupE

 

Läsanvisningar:

I läroboken:

Första världskriget S.262 - 269

Om Sverige under första världskriget s.281- 287

 

Artikeln Hemmafronten. https://sandviken-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/johanna_hall_edu_sandviken_se/ERvleJAagYNPgLrNUgSRmYwBBvQ6kBM8wSGYx9ysPeF9RA?e=3x5agJ 

Dokumentärer:

Sveriges demokratisering:

https://urplay.se/program/219629-historia-forklarad-sveriges-demokratisering

Om Sverige under första världskriget:

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1688km?fromSearch=true

 

Första Världskriget:

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7133?fromSearch=true

Uppgifter

 • Hemmafronten och kvinnorna

 • Analysera propaganda

 • Freder med konsekvenser – första världskriget

 • Prov första världskriget

 • Instuderingsfrågor WW1 och demokratins genombrott

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter-, och jämställdhet-, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
  His  -
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
 • Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  E