👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati åk 2-3 Gunnesboskolan

Skapad 2021-01-25 14:37 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Hur går det till när du får vara med och bestämma?
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Detta är ett tema som kommer att pågå under åk 2-3

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att prata om hur klassrådet och elevråd är organiserat, vad får man vara med om att bestämma.

Eleverna är med och bestämmer form och innehåll av en gemensam aktivitet där de får vara med och tillämpa majoritetsbeslut. 

Vi kommer att prata om varför vi har och behöver ha regler och i större sammanhang, lagar. 

Vi kommer att arbeta med Barnkonventionen. Där du får lära dig vilka rättigheter du har som barn, både hemma och i skolan. 

 

 

 

Kunskapskrav för år 3

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Kontinuerligt under arbetet och vid samtal i helklass eller i små grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3