👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-01-25 14:32 i Sörgårdsskolans förskola Östersund
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Begynnelsebokstav - Vid samling använder vi kort på barnet med barnets begynnelsebokstav när vi går igenom vilka barn som är på förskolan/ ledig/ sjuk. De äldre barnen sitter på en samlingsprick med babblaremotiv och sin egen begynnelsebokstav.

Vi sätter namnskylt med bild vid bordet där barnet ska sitta vid lunch. 

Skapande - Vi målar begynnelsebokstaven med vattenfärg, fingerfärg, playdoo, trolldeg som vi sedan kan hänga i taket.

Högläsning - Aktiv högläsning, vi läser varje dag efter lunch men även under andra tider under dagen, läser med inlevelse, samtalar om bilder i boken, rimsagor, vi kan ha bilder vid matbordet under måltid att prata kring , rimsagor.

Vi använder oss av sagoböcker med vanlig högläsning,  polyglutt, sagopåsar, flanosagor, sagor med rekvisita.

Bilder - vi sätter upp bilder i hallen och synliggör vårt arbete med barnen. Vårdnadshavarna kan då fråga och samtala om bilderna och barnen får återberätta, vi pedagoger kan då komplettera i berättandet vid behov.

TAKK - vi väljer ut veckans tecken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18