👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sannolikhet och kombinatorik

Skapad 2021-01-25 14:46 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Utgångspunkt:

Sannolikhet och kombinatorik är en relativt avskild del inom matematiken bortsett från kopplingen till bråk- och procenttal. Eleverna har kunskaper kring kopplingen mellan tal i olika form men har inte tidigare mött det i detta sammanhang i undervisningen. 

 

 Aktuella begrepp:

sannolikhet, kombinatorik

 

Innehåll:

- vi reder ut begrepp och betydelsen av de olika begreppen för arbetsområdet

- sannolikhet i enklaste form

- sannolikhet kopplat till del av helhet

- kombinatorik: metod rita och skriv

- kombinatorik: metod tabell

- kombinatorik: metod räkna

 

 

 Arbetssätt:

genomgångar

övning både enskilt, par och i grupp

filmer

arbete i både bok, på matteappen, olika webbsidor

 

 

Bedömning och dokumentation:

Skriftligt prov i slutet av arbetsperioden där du bedöms i  förmågorna begrepp, metod, problemlösning, resonemang och kommunikation i matematik kopplat till sannolikhet och kombinatorik

Matriser

Ma
sannolikhet och kombinatorik

F (ej godtagbara kunskaper)
E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Du behöver mer tid för att nå E-nivå.
Du kan beskriva och förklara några av begreppen samt använda dig av dem vid diskussioner och genomgångar.
Du kan beskriva och förklara flera av begreppen samt använda dig av dem vid diskussioner och genomgångar.
Du kan beskriva och förklara alla begreppen samt använda dig av dem i nya situationer.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Du behöver mer tid för att nå E-nivå.
Du kan välja och använda metoder för att lösa uppgifter inom arbetsområdet.
Du kan välja och använda metoder för att lösa uppgifter med ett korrekt svar inom arbetsområdet .
Du kan använda dig av effektiva metoder när du löser uppgifter med ett korrekt svar inom arbetsområdet.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Du behöver mer tid för att nå E-nivå.
Du kan välja och använda strategier och metoder och beskriva tillvägagångssätt men kanske inte kommer fram till ett korrekt svar. Du kan också bidra med förslag till alternativa tillvägagångssätt samt resonera över rimligheten i ditt svar.
Du kan välja och använda strategier och metoder och beskriva tillvägagångssätt och komma fram till ett korrekt svar. Du kan också ge något förslag till alternativa tillvägagångssätt samt resonera över rimligheten i ditt svar.
Du kan välja och använda effektiva strategier och metoder och beskriva tillvägagångssätt och komma fram till ett korrekt svar. Du kan också ge flera förslag till alternativa tillvägagångssätt samt resonera över rimligheten i ditt svar.
Kommunikation och resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser. Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Du behöver mer tid för att nå E-nivå.
Du kan oftast muntligt och skriftligt visa hur du har löst en uppgift. Du kan även ställa frågor och till viss del föra resonemangen framåt.
Du kan muntligt och skriftligt visa hur du har löst en uppgift. Du kan även ställa frågor och föra resonemangen framåt.
Du kan muntligt och skriftligt visa hur du har löst en uppgift på ett effektivt sätt. Du kan även ställa frågor och föra resonemangen framåt och fördjupa och bredda dem.