👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets ekonomi och hur den påverkar din vardag

Skapad 2021-01-25 14:57 i Resursskolan Blentarp Sjöbo
Ett arbete runt ekonomi i stort och smått.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad avgör priset på en vara? Är konkurrens bra? Hur kan jag hushålla med begränsade resurser? Det är exempel på frågor som vi arbetar med i "Samhällets ekonomi".

Innehåll

Samhällets ekonomi

Varför kan man inte bara trycka en massa pengar och dela ut så att alla får? Då borde det bli rättvist för alla. I detta arbetsområdet komer du att utveckla din förmåga att se hur olika ekonomiska förändringar påverkar dig, företag och samhället i stort. Du kommer även att kunna använda olika begrepp, som är typiska för arbetsområdet, för att visa din förståelse för arbetsområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

* använda ekonomiska begrepp,
* förstå hur ekonomi och politik hänger ihop,
* förstå det ekonomiska kretsloppet,
* förstå hur import och export påverkar samhället samt hur vi, individen, företag och staten, försöker styra och påverka ekonomin.

Kunskapskrav för år 7-9

Se matris.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

kunna använda och resonera med hjälp av det ekonomiska kretsloppet

kunna använda ekonomiska begrepp, kunna resonera och diskutera kring olika ekonomiska problem samt kunna se hur individ, företag och stat hänger samman.Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
    Sh
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
    Sh
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
    Sh

Matriser

Sh
Samhällskunskap 7-9

Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen. Nivå 2 visar på kunskapskraven för betyget E.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomförda moment
1
Eleven har delvis grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Kunskapskrav som har arbetats med.
2
Eleven visar med stöd det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållande vis komplexa samband.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband.
3
I beskrivningarna kan eleven med stöd använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav som har arbetats med.
4
Eleven kan föra med stöd enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Kunskapskrav som har arbetats med.
5
Eleven kan med stöd undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Kunskapskrav som har arbetats med.
6
Eleven värderar och uttrycker med stöd olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Kunskapskrav som har arbetats med.