👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen NO åk 2

Skapad 2021-01-25 15:17 i Bälinge skola Uppsala
Vi arbetar med kropp och hälsa. Vilka delar har kroppen, hur fungerar kroppen och vilka sinnen har vi?
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss om kroppen och vikten av god hälsa. Hur fungerar kroppen, vilka delar finns och vad gör vi med våra sinnen?

Innehåll

Vad ska vi lära oss

 • God hälsa och vad vi ska tänka på för att kroppen ska må bra
 • Namn på flera av kroppens olika delar och organ
 • Hur några kroppsdelar och organ fungerar
 • Vilka sinnen vi har
 • Hur vi uppfattar och upplever vår omvärld med hjälp av våra sinnen

Undervisning

 • Läsa, skriva, berätta och rita faktatexter om kropp och hälsa
 • Ta reda på fakta, besvara frågor och få svar på olika funderingar
 • Ta del av varandras kunskaper genom samtal och diskussioner
 • Leta efter fakta i böcker och på internet 
 • Titta på filmer och bildspel om hälsa, kroppen och sinnen

Bedömning

Du ska kunna

 • beskriva några saker om vad hälsa är och vad kroppen behöver för att må bra
 • namnge flera kroppsdelar, organ och sinnen
 • beskriva några av kroppen- och organens funktioner
 • namnge vilka sinnen vi har

Du visar det genom att

 • delta aktivt vid lektionerna
 • delta och vara aktiv vid diskussioner, presentationer och samtal
 • delta och genomföra undersökningar 
 • dokumentera ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO
Tema kroppen år2

Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Deltar något i samtal kring kropp och hälsa.
Deltar delvis i samtal kring kropp och häsla.
Deltar aktivt i samtal kring kropp och häsla.
Genomföra experiment
Iaktar när gruppen genomför experiment.
Deltar delvis när gruppen genomför experiment.
Deltar aktivt på ett demokratiskt sätt vid experiment och ställande av hypotes.
Skriva faktatext
Kan skriva någon fakta om kroppen.
Kan skriva flera fakta om kroppen.
Kan skriva en längre faktatext från flera källor, med egna ord, där innehållet framgår klart.
Fakta kroppsdelar och organ
Känner till några kroppsdelar och organ.
Känner till fler kroppsdelar och organ samt något om deras funktion.
Känner till många kroppsdelar och organ samt har god kännedom om deras funktion.