Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanarna planering Språkutveckling

Skapad 2021-01-25 15:24 i Gräsåkers förskola Ekerö
Förskola
Språkutveckling

Innehåll

Målområde: 
Öka och utveckla barnens språkliga medvetenhet och språkutveckling. Öka barnens ordförråd och verbala förmåga.

 

Syfte (Varför är den här kunskapen viktigt?):

Genom att fokusera på barnens språkutveckling i redan tidig ålder kan förskolan bidra till att stärka deras självförtroende, trygghet, inkludering och flerspråkighet, både litteracitet och kreativitet. För att språket (både verbala och icke verbala) är grunden till allt lärande. 

 

Mål från Lpfö 18:
”förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld”.

”ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften”.

”intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap”.

Förståelse och förmågor (Vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vill vi utveckla?):
Vi ska främja och stimulera barnens muntliga- och skriftliga språkutveckling och språkmedvetenhet. Vi ska fånga upp barnens intressen och behov inom området och främja språkutvecklingen och medvetenheten om språket genom olika aktiviteter och medel.


Barnens intressen/kunnande/erfarenheter: 

Barnen har ett intresse för bokstäver och siffror. Pedagogstyrda samlingar, Knacka på lådan, böcker, babblarna, musik.

Aktivitetsplan:

-Hur startar vi upp?

Vi har jobbat mycket med samlingar som mestadels har innehållit knacka på lådan och sånger. Nu vill vi utmana vidare lite med att utöka med fler och andra tillvägagångssätt.

-Vilka aktiviteter ska genomföras?

Familjen Kippin, rim och ramsor, böcker, sånger, Ugglo

Lärandemiljö:

- Behöver vi förändra eller lägga till i miljön?

- Vilket material ska vi använda?

- Hur ska vi organisera barngruppen? 

Vi delar upp barngruppen i mindre grupper.

Utvärdering (Vad ska utvärderas? Hur och när ska utvärderingen genomföras?):

Vi utvärderar kontinuerligt mellan de olika aktivitetstillfällena och på reflektionerna. 
Vi ser till att hela tiden dokumentera processen genom foto, video och anteckningar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: