Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi 5 Vidingsjöskolan 20/21

Skapad 2021-01-25 15:52 i Vidingsjöskolan Linköping
Ett arbetsområde om ASTRONOMI
Grundskola 4 – 6 Fysik
I arbetsområdet Astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig om dag, natt, månader, år och årstider. Du ska få lära dig om människan i rymden och historiska upptäckter. Vi ska lära oss använda fysikens begrepp och modeller inom astronomi.

Innehåll

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

- små bedömningsuppgifter där du får visa att du lärt dig de saker vi gått igenom under arbetets gång

- under lektioner: enskilt arbete eller arbete i grupp/par

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

- Vilken svårighetsgrad det är på problemen eleven kan lösa.

- I vilken utsträckning eleven kan använda fysikens begrepp och modeller.

 

Undervisning

Innehåll

- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.

- begrepp och fenomen i universum som t ex stjärna, stjärnbild, galax, komet, asteroid, meteor/meteorit.
- dygn, dag och natt, månad, år, årstider, månfaser, förmörkelse och tidvatten relaterat till rörelserna i solsystemet.
- människan i rymden.
- satelliter.
- elevernas frågor och funderingar kring rymden.

 

Material

- filmer

- bilder

- fysikboken och andra texter
- frågor och diskussionsuppgifter

Arbetsformer för att träna

- Gemensamma och enskilda genomgångar.

- Eget arbete med instuderingsfrågor.

- Laborativt material.

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

- Du får regelbunden muntlig återkoppling under lektionerna.

- Du får under arbetets gång genom små bedömningar reda på vad du lärt sig hittills och vad du behöver träna mer på.

Uppgifter

 • Astronomi 2

 • Astronomi 2

 • Astronomi 1

 • Astronomi 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Fysik - Astronomi

>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
Kunskaper om himlakroppar och dess rörelser
 • Fy  E 6
Kan enkelt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan utförligt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kunskaper om dag/natt, månader och årstider.
 • Fy  E 6
Kan enkelt förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan utförligt beskriva hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kunskaper om fysikaliska fenomen
T ex solen, månen, stjärna, planet, komet, meteor, meteorit, asteroid.
Har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet.
Har goda kunskaper inom arbetsområdet.
Har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet.
Beskriver och förklarar
Använder ett vardaglig språk.
Blandar ett vardagligt språk med ett naturvetenskapligt språk.
Använder ett naturvetenskapligt språk.
Berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
 • Fy  E 6
Kan enkelt berätta .
Kan berätta.
Kan berätta utförligt.
Läsa och förstå faktatexter inom arbetsområdet
 • Fy  E 6
Kan med stöd och hjälp förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Kan mestadels på egen hand förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Kan på egen hand förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: