👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vara vänner

Skapad 2021-01-25 15:56 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola F SO (år 1-3)
Syftet är att förebygga kränkningar och mobbning bland barn genom att skapa diskussion om rätten att vara den man är och skyldigheten att respektera alla oavsett utseende, bakgrund och personlighet.

Innehåll

Syfte - förmågorna vi tränar

- skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

 

Konkretisering - Vi ska lära oss?

- hur man är en bra kompis och att det är viktigt för att alla ska må bra?

- hur kan man våga säga ifrån?

 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss detta?

- filmserien "vara vänner" på urplay.se utgör grunden 

- diskussionsforum i klassrummet

 •  

Bedömning - Du får visa ditt lärande genom:

- samtal och diskussioner

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -

Matriser

SO
Mall Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

På väg
Når målet
Når mer än målet
Vara en god kamrat.
Visa förståelse för andra.
Samarbeta.
Delta i demokratiska beslut.
Ta ansvar.