Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden år 2

Skapad 2021-01-25 16:17 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F – 3 Svenska Bild NO (år 1-3)
Vi får besök av en utomjording från en annan galax och lär oss om hur det ser ut i rymden. Vad är solen och månen för något egentligen? Vad är en stjärnbild och varför ser stjärnhimlen olika ut vid olika tider på året? Vi gör en rymdexpedition och tränar på att skriva faktatexter om de olika planeterna.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:  

berätta hur jorden, solen och månen rör sig

beskriva orsaken till månens faser

känna till vad en stjärnbild är

känna till att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året 

skriva en kort faktatext

skriva en berättande text

tala inför grupp

samarbeta i mindre grupp

söka information med hjälp av dator eller böcker 

skapa med hjälp av olika tekniker 

 

Så här kommer vi att arbeta

För att få kunskap om detta område kommer du att: 

 • läsa faktatexter om månen och månens faser 
 • titta på faktafilmer 
 • skriva faktatexter om solen, månen och en planet
 • skriva och illustrera en rymdsaga 
 • observera månens utseende 
 • söka information om en planet via dator eller böcker  
 • muntligt presentera ett arbete om en planet i mindre grupp
 • tillverka en modell av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra 
 •  

Detta ska bedömas

Vi bedömer din förmåga att:

 • beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra 
 • skriva en enkel faktatext 
 • skriva en berättande text med inledning, handling och avslutning
 • använda stor bokstav och punkt 
 • kombinera bild och text så att de kompletterar varandra 
 •  

genom att:

 • du deltar i samtal på lektionerna
 • du gör muntliga/skriftliga uppgifter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: