👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckostjärnan

Skapad 2021-01-25 16:25 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola F Svenska

Innehåll

Syfte: (förmågorna vi tränar)

- kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

Konkretisering: (vad ska vi lära oss)

- samtalar kring gemensamma texter

- övar läs- och hörförståelse

- övar bokstavskännedom

- övar penngrepp

Arbetssätt: (så här kommer vi att jobba)

- halvklass, par och individuellt

- arbete i arbetsboken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Mall Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

På väg
Når målet
Når mer än målet
Utveckla sin språkliga medvetenhet (rim, meningar, ord, ljud).
Bokstävernas form och ljud.
Berätta i grupp.
Samtala, lyssna och ställa frågor.