👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för pedagogisk planering (Fritids)

Skapad 2021-01-25 16:22 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola F – 6
Här skriver du en inledning till vad arbetsområdet kommer handla om. Gärna för att fånga intresse hos eleven. Här skrivs även syftet med arbetsområdet. Byt gärna bild till en bild som passar den pedagogiska planeringen.

Innehåll

Kopiera denna mall för att sedan kunna använda den. Byt namn till vad din pedagogiska planering heter, och ändra vilka ämnen eller årskurser som den används i. 

Lärmål (Vad gruppen/individen ska öva på)

 

Arbetssätt/Metod (Hur ska aktiviteten genomföras? Elevinflytande?)

  • Du kommer att arbeta med...
  •  

 

Dokumentation (Hur dokumenteras detta? På vilket sätt och vad vill vi visa?)

 

 

Utvärdering (Vad hände? Vad kände? Vad lärde du dig?)

 

 

  •  

Dokumentation och utvärdering läggs upp på Unikum under v.x


Här kan du infoga bild, film eller annan länk för att motivera och skapa en tydligare bild av arbetsområdet.

 

Allt som är skrivet i kursiv stil ska tas bort innan publicering. Lägg till allt som behövs från Lgr11 genom att trycka på "Läroplan" nedan (syfte, kunskapskrav, centralt innehåll)