👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delaktighet och inflytande, Hjortronet 20/21

Skapad 2021-01-25 16:32 i Forsbergs minne förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

– förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

– förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Planerade insatser

 

 • Barnen får vara delaktiga i utformningen av sin lärmiljö

 • Dokumentation som en tillgång i arbetet för att synliggöra barnens inflytande

 • Gemensamma reflektioner med både barn och vuxna

 • Inspirerande material

 • Vi som pedagoger ska vara medvetet närvarande i leken

 Metodval

 • Observationer
 • Undervisning en till en
 • Närvarande pedagoger
 • Barns samtal, diskussion och reflektion

Förväntade effekter

 • Stärka individen och självkänsla
 • Synliggöra barnens olika styrkor och förmågor
 • Att barnen ska få känna sig delaktiga 
 • Att barnen ska känna lust och glädje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18