👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning VT åk 2

Skapad 2021-01-25 16:32 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 2 Matematik
Detta bedömningsstöd är skapat utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning. Bedömningen skall ske på VT i årskurs 2. Bedömningen innehåller muntliga och skriftliga uppgifter.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning vt årskurs 2. Muntliga uppgifter.

Eleven bedöms uppnått mellannivån vid bedömningen VT årskurs 2.
Lägre nivå
Mellannivå godkänd
Högre nivå
Ramsräkna
Räknar eleven till 100 är det tillräckligt för denna nivå
Räknar eleven till 115 är det tillräckligt för denna nivå
Prövas inte på denna nivå
Räkna uppåt
Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 40
Börja på 79 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 101
Börja på 996 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 1007
Räkna nedåt
Räkna nedåt från 15.
Räkna nedåt från 28. Stoppa vid 19
Räkna nedåt från 314. Stoppa vid 295
Tal efter
Vilket tal kommer efter a) 39 b) 76
Vilket tal kommer efter a) 89 b) 199
Vilket tal kommer efter a) 859 b) 1389
Tal före
Vilket tal kommer före a) 29 b) 34
Vilket tal kommer före a) 89 b) 120
Vilket tal kommer före a) 200 b) 1000
Stegräkning
Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 0 Räknar eleven till 100 är det godtagbart för denna nivå
Räkna 5 steg/hoppa 5 steg i taget. Börja på 0 Räknar eleven till 50 är det godtagbart för denna nivå
Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 112 Räknar eleven till 172 är det godtagbart för denna nivå
Antalskonstans
Ta fram 6 föremål i samma storlek. Lägg dem tätt tillsammans. Hur många är det? Sprid ut de 6 föremål. Nu har jag spridit ut föremålen. Hur många är det? Notera om eleven behöver räkna antalet igen samt om eleven kan hålla ordning på vilka som är räknade eller inte är räknade.
Prövas inte om eleven redan visat detta under höstterminen i årskurs 1.
Prövas inte om eleven redan visat detta under höstterminen i årskurs 1.
Uppskattning
Använd 11 dolda föremålen. Här under har jag gömt föremål. Du kommer att få se dem en kort stund och sen ska du säga hur många du tror att det är. Du kommer inte att hinna räkna dem. Är du beredd? Lyft papperet och visa i max 2 sekunder. Täck över. Ungefär hur många tror du att det är? Visa föremålen igen. Nu får du räkna dem.
Använd 18 dolda föremålen. Här under har jag gömt föremål. Du kommer att få se dem en kort stund och sen ska du säga hur många du tror att det är. Du kommer inte att hinna räkna dem. Är du beredd? Lyft papperet och visa i max 2 sekunder. Täck över. Ungefär hur många tror du att det är? Visa föremålen igen. Nu får du räkna dem.
Vilket tiotal är närmast 59? Vilket hundratal är närmast 375? Vilket tusental är närmast 2 089?
Minskning
Säg en räknehändelse som passar till 5-2. Hur mycket är 9-7?
Säg en räknehändelse som passar till 15–4. Hur mycket är 19–17?
Säg en räknehändelse som passar till 31–7. Hur mycket är 52–49?
Fler
Ta fram 13 föremål. Hur många är det om det är 3 fler?
Ta fram 15 föremål. Hur många är det om det är 8 fler?
Hur mycket är 7 fler än 34?
Färre
Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 färre?
Här är 15 föremål. Hur många är det om det är 6 färre?
Hur mycket är 6 färre än 53?
Uppdelning av tal
Göm mellan 4-10 föremål i din hand. För t.ex. talet 6. Här har jag 6 föremål. Göm 3 föremål. Visa 3 föremål. Hur många har jag gömt?
Göm mellan 11–19 föremål i din hand. För t.ex. talet 11. Här har jag 11 föremål. Göm 5 föremål. Visa 6 föremål. Hur många har jag gömt?
Oscar har 20 kr. Han ger 4 kr till Anna. Då har de lika mycket. Hur många kronor hade Anna från början?
Hälften
Vad är hälften av 6?
Vad är hälften av 12? Vad är hälften av 50?
Förklara vad hälften betyder
Dubbelt
Lisa är 5 år. Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Vad är dubbelt så mycket som 4?
Vad är dubbelt så mycket som 100? Vad är dubbelt så mycket som 15?
Förklara vad dubbelt betyder

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning vt årskurs 2. Skriftliga uppgifter.

Lägre nivå
Mellannivå godkänd
Högre nivå
Tal före/efter
Eleven kan talens grannar (0-30)
Eleven kan talens grannar (0-200)
Eleven kan talens grannar (0-2000)
Talföljd
Eleven kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-15
Eleven kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-20
Eleven kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-100
Tallinje
Eleven kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Eleven kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100
Eleven kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-1000
Dela upp tal
Eleven kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Prövas inte på denna nivå
Prövas inte på denna nivå
Storleksordna tal
Eleven kan storleksordna tal inom området 0-20
Eleven kan storleksordna tal inom området 0-250
Prövas inte på denna nivå
Addition och subtraktion
Eleven kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Prövas inte på denna nivå
Prövas inte på denna nivå
Likhetstecknet
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10)
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-50)
Multiplikation
Prövas inte på denna nivå
Eleven kan göra beräkningar med multiplikation
Eleven kan göra beräkningar med multiplikation och division
Problemlösning
Prövas inte på denna nivå
Eleven kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta om uppgiften.
Eleven kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-1000, samt rita eller skriva och berätta om uppgiften.
Beräkna skriftliga räknemetoder
Prövas inte på denna nivå
Prövas inte på denna nivå
Eleven kan visa hur uppgifterna kan lösas genom att rita eller skriva