👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spaniens regioner (Muntlig framställning)

Skapad 2021-01-25 16:41 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer du både att lära dig mer om Spaniens regioner och träna på att formulera dig på spanska.

Innehåll

Du arbetar i par eller grupp med en av Spaniens regioner och förbereder en muntlig presentation av denna- se separat instruktion. Du redovisar med enbart stödord som hjälp- inget helt manus. Redovisningarna sker i helklass och börjar måndagen den 1/2.

När övriga par/grupper redovisar så antecknar du några fakta om varje region. Dessa anteckningar använder du sedan i en kortare faktatext om Spanien. 

 

Mål för arbetsområdet:

- Lära dig mer om vilka Spaniens regioner är och vad som är speciellt med varje

- Träna på att söka fakta och hitta lämpliga källor

- Utveckla din förmåga att formulera dig muntligt (och skriftligt) på spanska

- Träna på att bearbeta och förbättra din muntliga framställning t.ex. vad gäller uttal och grammatik.

 

Bedömning

Tre kunskapskrav kommer att bedömas- se matris!

 

 

 

Matriser

M2
Spaniens regioner

F
E
C
A
Formulera sig muntligt *
Når inte målen för detta kunskapskrav.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Når inte målen för detta kunskapskrav.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Välja & använda material
Når inte målen för detta kunskapskrav.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.