👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och matematik

Skapad 2021-01-25 16:44 i Förskolan Swedenborg LiCa förskolor
Förskola
Vi kommer att fokusera på temat teknik och matematik med fokus på vatten. Vi kommer att experimentera med snö och vatten, vi kommer också gå in mer på större fiskar mäta och sedan se hur deras vatten ser ut med nedskräpning osv.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi kommer att jobba med Teknik och matematik under vårterminen. Vi har sätt att barnen är intresserade för vatten därför kommer vi att binda ihop matematiken med olika vattenlekar. Det vi har sätt är att barnen i gruppen drar sig till vatten både inne och ute. Tycker om att utforska vattnet, diskutera och göra olika experiment med vatten. Det är många funderingar som kommer upp när vi börjar prata om snö, vatten och is.  

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Med temat teknik och matematik vill vi väcka mer av barnens intresse och nyfikenhet genom att utforska vattnet mer. Vi kommer att försöka bygga en vattenbana för att se hur vattnet rinner, vatten i olika former, frysa vatten och se vad som händer med snön när den kommer in, olika experiment med snö. Försöka få fram intresset mer hos barnen och få i gång deras tankeverksamhet. Vi ska också hinna titta på hur lång är en blåval och hur lång är barnet om man jämför. 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

visar intresse för att delta i aktiviteter.

leker och utforskar vatten.

visar intresse för att delta i samtal och diskussioner kring teknik och matematik.

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Vi kommer att läsa böcker och lyssna via polyglut om vatten. Kolla på olika filmer så att barnen får se hur det kan se ut i ett nedskräpat hav. Barnens intresse styr vad vi utforskar och jobbar vidare med. Vi kommer använda oss av olika material för att tex mäta, måla och olika experiment och skapande av stora fiskar. 

 

Dokumentation - Med ipad fotografera, papper o penna, ev filma

Förberedelser, vilket material behövs?

Ta med material som är anpassat efter aktiviteten.

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...