Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text sv 3

Skapad 2021-01-25 17:00 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Ni ska skriva en argumenterande text utifrån ett aktuellt samhällsproblem.

Innehåll

Planering

Vecka 6           Introduktion argumentation (repetition). Välja ämne och börja skriva

Vecka 7           Skriva på den argumenterande uppsatsen. 

Vecka 8           Sportlov 

Vecka 9           Avsluta argumentation – lämna in!

Vecka 10        Redovisa tema och motiv inför klassen! 

Uppgifter

  • Argumenterande text

Matriser

Sve
Argumenterande text sv 3

E
C
A
Tes
Du kan formulera en tes som är kopplad till ett aktuellt samhällsproblem
Du kan formulera en tes som är tydligt kopplad till ett aktuellt samhällsproblem som du konsekvent håller dig till.
Du kan formulera en tes som är tydligt kopplad till ett aktuellt samhällsproblem som du konsekvent håller dig till!
Argumentation
Du kan ge välgrundade argument till stöd för din tes. Du har med ett motargument som du bemöter
Du kan ge välgrundade argument till stöd för din tes. Du har med ett relevant motargument som du bemöter på ett smidigt sätt.
Du kan ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för din tes. Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument på ett smidigt och utförligt sätt
Fakta och källor
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Du behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Språk och disposition
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: