👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 3 2021

Skapad 2021-01-25 20:00 i Degebergaskolan Kristianstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vad är det som gör att allt faller mot marken? Varför trillar vi inte ut i rymden? Vad gör att det ibland glider bra i rutschbanan och ibland sämre? Hur gör man för att bäst gunga på en gungbräda om man väger olika mycket?

Innehåll

 • Tyngdkraft
 • Friktion
 • Jämvikt
 • Tyngdpunkt
 • Balans

Dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Förmågan att prata om tyngdkraft, friktion och jämvikt.
 • Förmågan att jämföra begreppen i samband med lekar och rörelse.
 • Förmågan att utföra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.

Metoder och arbetssätt:

 • Läsa faktatexter tillsammans
 • Se på filmer
 • Ha gemensamma genomgångar
 • Göra undersökningar gemensamt och i par

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3