Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion

Skapad 2021-01-25 20:32 i Förskolan Mullhyttan Lekeberg
Bygg och konstruktion
Förskola
På förskolan uppmuntrar vi barnen till att bygga och konstruera i olika material och i olika miljöer. Vi ser att barnens byggande hela tiden utvecklas genom att vi pedagoger är lyhörda för barnens idéer och behov av material.

Innehåll

Var är vi?

Det finns ett stort intresse för bygg och konstruktionslekar och intresset sprids bland barnen och de inspirerar varandra att prova olika material och använda materialet till att skapa lekmiljöer.

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska: 


Alla barn ska ha möjlighet att komma med idéer, bygga och skapa regler för att gemensamt  kunna utföra olika konstruktioner.

Barnen ska få möta många olika material, både ute och inne. Tex Magna Tiles, Smart Max, snö, sand, material för att bygga kojor, glasblock...

Barnen ska få möta material som får barnen att reflektera och upptäcka olika matematiska egenskaper som tex Vart fastnar Smartmax?. Kan man bygga på olika sätt med olika tekniker? Att barnen får följa olika mönster/instruktioner på bilder, papper eller projicerat på en vägg.


Bygg och konstruktion ger grundläggande matematisk förståelse. Genom val av material vill vi skapa nyfikenhet och utmaningar för barnen. Barnen ska få möta material som inbjuder till utforskande, olika byggtekniker samt tekniska lösningar. Kunna sätta ord på olika matematiska begrepp.

Hur gör vi?


Se till att barnen har ett variationsrikt material som uppmuntrar till bygg och konstruktion.

Se till att barnen har plats till sina byggen.

Lyhörda pedagoger som deltar och lyssnar på barnens tankar och fylla på med material som kan utveckla byggandet.

Att materialet kan användas på platser där barnen själva väljer, byggandet är rörligt.

Vi ger barnen bilder på  papper eller projicerat på väggen som de kan ha som ritning/ inspiration för eget byggande.

Hur blev det?

Hur gick det?

Varför blev det så? 

Vad fångade barnens intresse?

Hur går vi vidare?

Vilka svårigheter stötte vi på?

 

Har vi uppnått de mål vi satte upp?

Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål?

Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?

Vad tycker/upplevde barnen?

Vad har vi lärt oss?

Vad behöver vi utveckla/förändra?

Vilka lärdomar tar vi med oss?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: