👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och trivsel (fysisk miljö och Normer och värden)

Skapad 2021-01-25 22:25 i Spekerödskolan Stenungsund
Grundskola F
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

Innehåll

Vad

Bidra till rörelseglädje och vistelse i olika naturmiljöer på Bommens fritids

 

Varför

Ett av fritidshemmets uppdrag är att ge eleverna förutsättning till en allsidig rörelseförmåga och få vistas i olika naturmiljöer. 

Undervisning ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. 

Vidare ska undervisning bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Hur

Fysisk aktivitet

Idrott på fritidshem sker på onsdagar och är både inomhus- och utomhus

Elever som vill planera uppvärmning- och avslutsningslekar får skriva upp sig på en lista.

Varje vecka utser vi enligt listan två elever som planerar lekar.

Personal initierar och varierar lekar så att det sker en variation på aktiviteterna/lekarna.

 

 

Hur

Skogsvistelse

Vistelse i skogen sker på torsdagar.

Skogsutflykten sker direkt efter skolan slutar.

Vi planerar aktiviteterna tillsammans med elever.

Vi gör upp eld och äter mellanmål i skogen såsom grillade mackor, varmchoklad m.m.

Vi målar av naturen/skogens färger.

Vi bygger fågelbo.

Vi lär oss tälja.

Vi lär oss bygga kojor.

Vi leker olika lekar såsom pantgömme, burken, memory m.m

 

När

Arbetet pågår under terminens gång

 

Koppling till läroplan

Centralt innehåll

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.