Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall

Skapad 2021-01-26 06:15 i Hjärtums förskola Lilla Edet
Denna mall använder Hjärtums pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Mall för planering, utvärdering, reflektion och analys för de block vi arbetar med. Finns även en lathund till denna med exempel om man fastnar på någon punkt. (Man kan även gå in och tjuvkika på grodans planering för block 3 där ser man att det endast "behövs" korta konkreta svar på frågorna för att få till en bra och enkel planering)

Innehåll

Kartläggning av  var barngruppen befinner sig 

(ingen information av känslig art, allmänt hållen)


-Var befinner vi oss just nu? 

-Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu? 

-Vad kan/vet barnen om detta?

-Intressen

Formulera tydliga mål och förväntade effekter av valt projekt/tema

 

-Koppla läroplansmål till planeringen, detta gör man längst ner i mallen.

 

När man valt mål omformulerar/bryter man ner dem till arbetet vi ska göra och vad barnen ska få erfara.

Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

 

- Vilka kunskaper och färdigheter ska barnen få möjlighet att utveckla?

 -Vad ska vi undervisa om?

 -Hur ska undervisningen ske i

 Planerad undervisning:

 Spontan undervisning:

 -Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?

 

 

 

Detta behöver vi göra för att skapa förutsättningar för lärande av projekt/tema

-Hur förbereder vi barnen? 

-Hur utmanar och inspirerar vi barnen?

-Vilka ändringar behöver göras i lärmiljön?

-Hur skall dokumentationen ske?

 

Dessa två delar ovan kan tolkas som de grundläggande strategierna, vad vi erbjuder barnen för kunskaper och förförståelser.

 

 

(Uppföljning sker genom)Reflektion och analys

-Bedömning av hur arbetet fortskrider

-Reflektion, både barn och vuxna

-Barnens delaktighet, på vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande? Hur samtalar barnen om projekt/temat? Vad vill barnen fortsätta utforska? etc.

-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?

-Har det tillkommit nya mål?

 

 

 

 

Resultat

-Hur gick det? Fokusera på vad som gjort skillnad i arbetet (inte så mycket på vad ni gjort)

-På vilket sett ser vi att barnen har utvecklat sin förmåga utifrån valda läroplansmål?


-Verktyg att utgå ifrån;

  • pedagogisk dokumentation,
  • lärloggsinlägg
  • reflektioner och intervjuer med barnen (vad gör de från undervisningen i "fri" lek, vad säger barnen om sina lärloggsinlägg när de får se dem)
  • samtal med föräldrar

 

Reflektion, resultat och analys ovan kan ses som de vidareutvecklande strategierna, vad barnen tar med sig, deras förståelse kring temat och hur vi tar det vidare.

 

Analys och slutsats

Analys:

Vad av detta verkar ha varit framgångsrikt? 

Varför tror ni att det har varit framgångsrikt?

Slutsats: 

Sammanfatta kort vilka som var framgångsfaktorerna och vilka utvecklingsområden som kvarstår. Utveckla hur arbetet kan fortsätta framöver.

Vad tar vi med oss till nästa projekt/tema.

Vilka eller vilket utvecklingsområde kan vi fokusera på?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: