Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering/digitalisering

Skapad 2021-01-26 06:34 i Solsidans förskola Ludvika
Programmering
Förskola
Genom enklare programmering får barnen känna på vad enkel teknik är. Programmering är ett språk som barn kommer behöva lära sig att förstå i framtiden. Med programmering lär vi barnen att tänka strategiskt, att uttrycka sig matematiskt och förstå och följa instruktioner.

Innehåll

 

Vi kommer att börja med några enkla analoga programmeringar, samt förklara för barnen vad analog programmering är och varför/hur vi använder det i vardagen. Detta är också ett steg mot digital programmering som vi kommer att jobba med senare.

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen förutsättningarna att utveckla kunskap kring programmering, både analog och digital. Genom att barnen själva först får följa enkla mönster och instruktioner för att sedan prova att programmera våra BlueBots vill vi ge dem grundläggande förståelse för programmering, att det är vi människor som bestämmer vad ex maskiner ska göra genom olika kommandon. 


Hur gör vi?

Vi börjar med enkel analog programmering där vi tar hjälp av tex. små-lego och duplo för att visa och förklara för barnen vad analog programmering är och hur vi ska gå till vägar. Barnen kommer t ex. få se färdiga staplar i olika mönster som de ska bygga efter och sedan jämföra med de färdiga staplarna för att se om resultatet blev lika. Vi kommer ger fler liknande övningar med hjälp av pärlor, pilar, olika mönster och rörelser samt använda oss av våra små robotar BlueBots.

Vi kommer att dokumenterar barnens lär processen genom fotografering och lägg ut bilderna i Unikum barnens lärlogg.

 

 

Hur blev det?

Vi kommer att utvärdera arbetet både tillsammans med barnen och i arbetslaget genom att gå igenom dokumentationen som gjorts. Barnens intressen och funderingar kommer att styra hur arbetet fortskrider.

Vi kommer även att fråga barnen vad de känner att de har lärt sig samt om de vill lära sig något mer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: