Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Ankaret 26/1-2021

Skapad 2021-01-26 07:33 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
Planering Ankaret 26/1-2021

Innehåll

Planeringsmall- Tallsättra och Skärgårdsstads förskolor

 

Varför

Läroplansmål

Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Vi kommer att undervisa inom språk, genom att barnen får möjlighet till reflektioner, diskussioner, 

IKT här får barnen möjlighet att söka information via iPad, får också dokumentera sitt eget lärande. 


Undervisning i Naturvetenskap genom att vi undervisar i temat kroppen och våra sinnen. 

Var

(rum, plats, situation)

I köket, stora rummet, skaparrummet m.m.

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Våra strategier och genomförande under dessa veckor handlar om att ge barnen nya erfarenheter och kunskaper kring våra sinnen.

Vår Undervisningen och strategier kring detta utgår mycket från barnens önskemål och idéer.

När

Tid för genomförande

 I våra lärgrupper på FM.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Barnens roller är att driva detta framåt via deras frågor och funderingar. Våra roller är att ge barnen stort inflytande och använda material som dom är intresserade av. 

 

Material IPad, smart boarden, projektorn ,böcker. Samt skapande material.

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: