Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra fem sinnen

Skapad 2021-01-26 07:10 i Lagga förskola Knivsta
Vi vill på ett lekfullt och utforskande sätt skapa förståelse för smak, lukt, syn, hörsel och känsel, se sammanhang, lära mer om naturvetenskap, utveckla språket, leken och fantasin.
Förskola
Vi vill på ett lekfullt och utforskande sätt skapa förståelse för smak, lukt, syn, hörsel och känsel, se sammanhang, lära mer om naturvetenskap, utveckla språket, leken och fantasin.

Innehåll

Frågeställning: Hur påverkar de olika sinnena varandra? Vad händer om vi tar bort ett sinne?
Hur kan naturvetenskap användas i barnens utveckling och lärande av språk, samspel och att se sammanhang?

Syfte:

Vi vill på ett lekfullt och utforskande sätt skapa förståelse för smak, lukt, syn, hörsel och känsel, se sammanhang, lära mer om naturvetenskap, utveckla språket, leken och fantasin. Vi vill jobba med ett gemensamt Tema på hela förskolan och väljer att starta upp ett arbete kring våra fem sinnen SMAK - LUKT - SYN - HÖRSEL - KÄNSEL

Barnens initiativ och intresse:

 • Vi har sett att barnen är intresserade av ljud, ljus, lukter, speglingar m.m

Förmågor:

·         Att samarbeta, samtala och upptäcka tillsammans

·         Utforska och undersöka 

·         Möjligheten att lära med hela kroppen

·         Att uttrycka sina upptäckter på olika skapande sätt

·         Att möta och använda olika tekniska verktyg      

·         Att på olika sätt få förmedla, kommunicera och berätta

·         Att upptäcka naturvetenskap

·         Att utöka sitt ordförråd och lära sig nya begrepp

·         Att använda matematik i sitt utforskande 

 

Pedagogens förhållningssätt:

Aktiv och medforskande

Aktivitetsplan:

 • Tecknande 
 • Skapande
 • Konstruktion
 • Skapa miljöer som hjälper barnens projekt att växa
 • Använda digitala verktyg
 • Använda böcker och sagor som handlar om våra sinnen.
 • Experiment
 • Barnens frågeställningar 

Kännetecken och kriterier för att barnen lär:

 • Iakttar och utforskar och delar tankar med varandra
 • Visar ett samspel med andra och samarbetar kring olika projekt utifrån nyckelbegreppen  
 • Problemlöser och använder nya strategier i att upptäcka, prova och skapa

Utvärdering:

Reflektion och analys utifrån all dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: