👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling: Kompisklubben

Skapad 2021-01-26 07:57 i Ängabo förskola Eslöv
Förskola
Vi fortsätter att arbeta med hållbar utveckling under vårterminen. Den sociala aspekten är en stor del inom begreppet, och vi tänker arbeta mycket med vänskap, lek och det sociala samspelet tillsammans med barnen.

Innehåll

Samplanering:

Vi vill fortsätta arbeta inom temat hållbar utveckling även under våren - delvis inom social hållbarhet. ”Kompisklubben” på Snigeln kommer fortsätta att fungera som ett verktyg för att samtala och arbeta kring vänskap tillsammans med barnen, där vi fokuserar mycket på gemenskap, socialt samspel, lek, likvärdighet och demokrati.
Tanken är att vi kommer att samtala och diskutera en hel del kring hur man är en bra kompis och hur man själv vill bli behandlad av andra. Bamse kommer att fortsätta vara en huvudkaraktär när vi utgår ifrån olika dilemman (detta utifrån barnens intresse). Vi kommer också att sträva efter att läsa och fördjupa oss i Kompisböckerna med Kanin och Igelkott, som är ett material baserat på Barnkonventionen.

 

Bakgrund och Syfte:

 

Vi har valt att planera för undervisning i just detta ämne eftersom vi upplever att barnen har ett genuint intresse för det, samt för att vi ser ett behov av det i just vår barngrupp. Vi ser det samtidigt som en viktig aspekt gällande hållbar utveckling.

 

 

Aktivitet och Metod/Teori:

 • Vi ska fördjupa oss i Snigelns Kompisklubb genom att samtala och diskutera ämnet tillsammans med barnen. Vi ska gemensamt formulera regler som vi vill förhålla oss till.
 • Vi ska läsa och arbeta kring Kompisböckerna.
 • Vi ska fortsätta vårt arbete med Bamse och hans vänner i olika aktiviteter.

 

Arbetet kring projektet kommer att ske fortlöpande under hela vårterminen, och kommer att gå hand i hand med vårt arbete gällande den miljömässiga aspekten inom hållbar utveckling. Särskild fokus på detta ämne lägger vi på torsdagsförmiddagarna, men kommer givetvis att synliggöras även vid andra tillfällen (både planerat och spontant).

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18