Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider och månaderna

Skapad 2021-01-26 07:59 i Björkås särskola Ludvika
Du vet när du själv fyller år, men vet du i vilken årstid det är då, eller hur långt det är kvar till dess? När är det jul, påsk, midsommar? För att veta det behöver du kunna månaderna och i vilken ordning de kommer. Du kommer även att lära dig vad det är som händer i vilka månader och vilka årstider månaderna tillhör.
Grundsärskola 1 – 3 Samhällsorienterande ämnen Naturorienterande ämnen Bild Svenska
Vi ska prata om vilken månad du fåller i och vad det är för årstid då. När är det påsk, midsommar och jul? För att veta det behöver du kunna månaderna och i vilken ordning de kommer. Du kommer även att lära dig vad det är som händer (traditioner) i vilka månader och vilka årstider månaderna tillhör.

Innehåll

 

Mål med undervisningen

Att eleverna på ett kontinuerligt och lustfyllt sätt får träna och utveckla förståelse för årets återkommande händelser.

Det här ska vi göra

 • Träna på ordningsföljden av månaderna.
 • Träna på veckodag, datum, månaderna, året, och årstiderna.
 • Följa upp vilken månad vissa högtider infaller.
 • Se på film.
 • Ta reda på vad som händer med växter och djur under de olika årstiderna.
 • Kontinuerligt följa upp under samling.
 • Färdighetsträna i pedagogiska datorprogram.

Det här ska vi bedöma

 • Att eleven deltar i diskussioner kring årshjulet och återkommande högtider

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan obseveras över tid.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Några högtider och berättelser inom kristendomen, judendomen och islam.
  SO  1-3
 • Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3
 • Eleven kan medverka i att beskriva och jämföra högtider eller berättelser inom kristendom och någon annan världsreligion.
  SO   3
 • Eleven kan medverka i samtal om elevnära normer och regler och varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om samhällsfrågor.
  SO   3

Matriser

NO Sv Bl SO
Tema årstider vårterminen 2018

Du är på väg att nå målet för år 3.
Du har nått det lokala målet för år 3 och visat att du kan mer.
Du ska kunna årets 12 månaderna med namn.
 • Ma   3
Jag kan med hjälp berätta att året har 12 månader och en del med namn.
Jag kan årets 12 månaderna med namn.
Jag kan månadernas ordningsnummer.
Du ska kunna namnge veckodagarna.
 • Ma   3
Jag kan namnge några av veckodagarna .
Jag kan namnge veckodagarna.
Jag kan namnge veckodagarna och säger dem i rätt ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: