👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leva tillsammans, åk 6

Skapad 2021-01-26 07:59 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Grundskola 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet inom ämnet religion, kommer vi att diskutera identitet och livsfrågor. Vi kommer att fundera över vad en bra kamrat är, hur man kan stötta en kompis som verkar ledsen och hur man kan tänka i olika etiska frågor. Vi repeterar också vad de fem världsreligionerna säger om olika livsfrågor.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att läsa om olika livsfrågor, t ex vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat. I texterna vi möter stöter vi på några etiska begrepp, som t ex rätt, orätt, jämlikhet, solidaritet m fl. Vi tar upp vardagliga moraliska frågor som rör identitet och roller, jämställdhet, utanförskap och kränkning. Dessutom diskuterar vi exempel på vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. Under arbetsområdet repeterar vi också vad de fem världsreligionerna (judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism) kan ha för betydelse för människor när det kommer till olika livsfrågor.

Konkreta mål

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • söka fakta om de fem världsreligionerna och då kommentera informationens och dina källors användbarhet.
 • redogöra för samt diskutera hur de stora världsreligionerna skildrar livsfrågor i olika sammanhang samt,
 • resonera kring vad dessa skildringar kan betyda för människor.
 • resonera kring vardagliga moraliska frågor, som rör t ex jämställdhet, utanförskap, kränkning, samhörighet och ansvar.
 • resonera kring vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • använda några, för arbetsområdet, viktiga begrepp i dina resonemang.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda olika källor för att söka och presentera fakta om de fem världsreligionernas syn på olika livsfrågor.
 • kommentera informationens och dina källors användbarhet.
 • redogöra för samt diskutera hur de stora världsreligionerna skildrar livsfrågor i olika sammanhang samt,
 • resonera kring vad detta kan ha för betydelse för människor.
 • resonera kring vardagliga moraliska frågor, som rör t ex jämställdhet, utanförskap, kränkning, samhörighet och ansvar.
 • resonera kring vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • använda några, för arbetsområdet, viktiga begrepp i dina resonemang.

 

Undervisning

Vi kommer att använda oss av vårt läromedel PULS religion, för att möta fakta samt diskussionsfrågor kring innehållet. Vi kommer att utgå från faktafilmer och diskutera samt arbeta med innehållet på olika sätt. Vi söker efter fakta på internet och resonerar om källornas och informationens användbarhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6