👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2021-01-26 08:17 i Regnbågen Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Alla barn på Violen ska på ett lekfullt sätt få utveckla sin matematiska förmåga genom olika aktiviteter tillsammans med lärvännen Räkne-Reza.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på  ska få utveckla sin matematiska förmåga genom olika aktiviteter tillsammans med lärvännen Räkne-Reza.

MÅL

Varje barn ska få utveckla sin förmåga att undersöka matematik genom lekfulla aktiviteter och utveckla ett intresse för matematik.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Räkne-Reza får barnen verktyg till att undersöka och utforska matematik i olika aktiviteter. 

Räkne-Reza presenteras på samlingen. Räkne-Reza viskar i pedagogens öra. Räkne-Reza berättar att det finns roliga lekar och sånger där man kan räkna, väga, sortera och mäta.

 

Räkne-Reza är med på samlingen en hel vecka när Räkne-Reza presenteras, därefter dyker Räkne-Reza  upp vid behov eller schemalagda dagar.

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Räkne-Reza dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på Avdelnings, planeringstid, Reflektionstid, Teammöte och , för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18