👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text åk 6 2021

Skapad 2021-01-26 08:17 i Askeby skola Linköping
Du ska skriva en spännande berättande text,
Grundskola 6 Svenska
Du kommer under arbetets gång få möjlighet att utveckla din förmåga att skriva en berättande text utifrån givna instruktioner. Vi arbetar med ett kapitel i taget och varje kapitel fokuserar på olika delar i skrivandet. Vi kommer också att titta på olika texters uppbyggnad och göra kompisbedömningar.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • följa instruktioner kopplade till en skrivuppgift.
 • Kunna skriva texter med begripligt innehåll
 • Kunna skriva med riktig meningsbyggnad 
 • Kunna variera språket.
 • Kunna använda skriv- och stavningsregler.
 • Kunna beskriva handling, miljö och karaktärer genom kloka ordval, gestaltningar och liknelser.
 • Kunna ge och ta respons och förbättra din text

För att lära dig kommer du att:

 • Läsa och analysera berättande texter
 • Delta i diskussioner kring texters uppbyggnad och ordvalets betydelse för att få språklig variation
 • Träna på att skriva gestaltningar och liknelser
 • Läsa och träna dig på att ge respons på kompisars texter. 
 • Träna dig i att få respons på texter du skrivit och utifrån responsen bearbeta dina texter.
 • Arbeta med verb i presens och preteritum 
 • Träna på dialogform

Du visar att du kan när: 

 • Du aktivt deltar i diskussioner samt aktiviteter på lektionstid
 • Du beskriver med gestaltningar och liknelser i dina texter.
 • Du ger och tar respons av och till en kompis som leder till förbättringar av texterna.
 • Du följer en instruktion.
 • Du skriver en berättelse med begripligt innehåll. 
 • Du skriver berättande texter med rätt struktur och meningsbyggnad 
 • Du använder dig av regler för skiljetecken och stavningsregler på ett riktigt sätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva - Berättande text

På väg mot E
E
C
A
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
Texten fungerar inte som en berättelse.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en berättelse.
INNEHÅLL
Inte begripligt innehåll. Inga gestaltande beskrivningar.
Begripligt innehåll. Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. Räknar upp händelser.
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Tydligt innehåll. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutveckad handling. Förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa.
STRUKTUR
Går inte att följa uppbyggnaden.
I huvudsak fungerande struktur. Uppbyggnaden går att följa. Berättelsen har ansatser till ett berättarperspektiv i jag-form.
Relativt väl fungerande struktur. Uppbyggnaden är tydlig. Berättelsen är till övervägande del skriven i jag-form. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t ex. och, men finns. Ansatser till styckeindelning finns
Väl fungerande struktur. Uppbyggnaden lyfter texten. Berättelsen är skriven i jag-form. Textuppbyggnad med sambandsord finns. I huvudsak fungerande styckeindelning finns.
SPRÅK
Ingen språklig variation.
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar variation. Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempusbruket stör inte förståelsen.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt. Tempus används på ett riktigt sätt.
SKRIVREGLER
Skiljetecken används inte med säkerhet. Stavfel som stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få fel i användningen av skiljetecken. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet. Få fel i användningen av skiljetecken. Få stavfel.
GE RESPONS
Du kan inte ge omdömen om texters innehåll.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
TA RESPONS
Kan inte förbättra din text efter respons.
Utifrån respons bearbeta instruktionen mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons bearbeta instruktionen mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Utifrån respons bearbeta instruktionen mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
HELHETSBEDÖMNING
Du har skrivit en text som inte är kopplad till uppgiften och som inte följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.
Du har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Du har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.
Du har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och som väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.