Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusbäret Vecka 4.

Skapad 2021-01-26 08:19 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:  Att barnen ska förstår att de är delaktiga och får vara med och bestämma sin dag.

Att öka barnens intresse för matematik. och att de får ny kunskap efter mognad och intresse.

Matematikpromenad mål. Är att ge dem olika matematiska termer och uttryck. 

Visa och lära barnen matematik genom att använda böcker som inspiration. Visa barnen olika sätt 

att använda och göra matte på. 

 

Syfte:

Att barnen ska vara delaktiga att välja aktiviteter under veckan och att de ska förstå att vi lyssnar på deras önskemål.

 

Matematikpromenad syfte är att vi ska upprepa vad vi gjort tidigare när vi hade den sist. Detta för att se vad barnen kommer ihåg och lärt sig. För att vi senare ska kunna utveckla uppgiften. Barnen ska lära sig och uppfatta lägesord, former siffror, landmärken, orientering och avstånd.

 Matematikuppdrag. Kunna visa barnen addition och subtraktion på ett enkel sätt. och de ska kunna få en förståelse för hur man gör. 

Matematikuppgift med hjälp av sagoböcker. För att ge barnen en förståelse och att de kan se matematik i sagoböcker. Hur de kan genom matematik kan undersöka , reflektera över och resonera kring det de läst i böckerna. (Läslyftet).

 

 

 

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?
 •  

Vi kunde inte fullfölja våra planerade aktiviteter eftersom det fattades personal och vi fick stötta upp på andra avdelningar. 
De aktiviteter vi kunde genomföra med de äldre barnen blev positivt och bra. Barnen lärde sig ett nytt sätt att förstå hur minus och plus fungerar. Detta är något de är intresserade av och tyckte var roligt. De kunde sitta en lång stund och hålla på med aktivteten

Då de också är väldigt glada för att pyssla. Blev det en bra aktivitet där de de kunde kombinera matematiken med att pyssla, klippa och klistra. 

 

 

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Vi hade observerat att de lite äldre barnen började tycka det blev lite tråkigt. Nu när vi har haft inskolning och inte haft igång våra aktiviteter i samma utsträckning som de är vana vid. Så därför upplevde vi att de behövdes delas in i grupper så att alla barn kunde få den stimulans de behövde. 

Det märkte vi blev bra när de fick och att de tyckte det var roligt. Man kunde också se att det blev tydligare för dem hur plus och minus fungerar.  

Vi kommer nu när inskolningar är slut. Fokusera mer på att vi dela in barnen i grupper. Beroende på vad vi ska göra. Ibland 

i två grupper och ibland tre grupper. Detta för att få en meningsfulla aktiviteter och att vi pedagoger ska kunna fokusera oss på en sak i taget. Vissa aktiviteter kommer vi att göra i hel grupp. 

 

Då vi  inte kunde göra alla de aktiviteter som vi hade planerat på grund ut av olika omständigheter.  Kommer nu att försöka fortsätta att göra de aktiviteter som vi planerat in men inte har kunnat utföra.

Vi  kommer nu att mer och mer dela in barnen i grupper. Antingen två eller i tre. Men även vissa aktiviteter kommer vi att låta alla vara med i. Mest för att få en gruppkänsla. Antingen i det stora men även i det lilla gruppen. Vi pedagoger kommer att alternera i de olika grupperna. Detta för att vi ska kunna ge barnen flera olika infallsvinklar i lärandet men även för att vi alla tre ska ha en insyn i alla barns lärande och utveckling.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: