Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykter

Skapad 2021-01-26 08:32 i Montessoriförskolan Vaxholm Fristående förskolor
Förskola
Barnen ska få lära känna sin närmiljö, träna motoriken och få grundläggande kunskaper om blommor och växter.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Barnen har den senaste tiden enbart varit iväg till vår närliggande lekpark några få gånger och gått kortare promenader, det har för det mesta skett spontant. Vi vill denna termin gå iväg med barnen mer regelbundet och säkerställa att alla barn kommer iväg på utflykter utanför förskolan. Vi upplever att alla barn i gruppen är trygga med oss pedagoger och med varandra, vi har välfungerande rutiner och ser att vårt arbete utifrån trygghetsplaneringen förra terminen ger resultat. Nu vill utöka aktiviteterna för barnen med bla utflykter.

 

Metod och arbetssätt

Barnen ska få lära känna sin närmiljö genom att både leka i vår närmsta lekpark och i skogen. Olika miljöer (iordningställt lekpark / skog) ger barnen varierande förutsättningar för lek och rörelse. De ska få möjlighet att träna balans, uthållighet, kroppsuppfattning och motorik.

 

Vi vill också förmedla ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö genom att både visa och prata med barnen om vad man får / inte får göra i naturen. Tanken är också att barnen ska få kunskaper om vad blommor, växter och träd heter och få uppleva väder, vind och årstidsskiftningar.

 

Mål

Vi hoppas kunna bidra till en grundläggande rörelseglädje hos barnen i olika utomhusmiljöer för att främja deras hälsa och välbefinnande samt skapa en grundläggande förståelse för hur man värnar om miljön.

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: