👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2021-01-26 08:46 i Villaskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer ofta i kontakt med instruerande texter av olika slag. Under detta arbetsområde kommer vi att träna på hur man skriver egna instruerande texter.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

- Du ska lära dig hur instruerande texter är uppbyggda.

 - Du ska öva på att läsa instruktioner.

 - Du ska lära dig att planera och skriva instruktioner där du använder 

- Du ska lära dig att ge och ta emot kamratrespons för att utvecklas i det egna skrivandet/producerandet.

 

Varför ska du lära dig det här?

- För att du ska utveckla förmågan att ta till dig innehållet i olika typer av text.

- För att du ska utveckla förmågan att skriva instruerande texter.

- För att du ska utveckla förmågan att formulera dig i både tal och skrift.

- För att du ska utveckla förmågan att både ge och ta emot respons.

 

Hur ska vi göra?

Vi läser instruerande texter och lyssnar på instruktioner och lär oss vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga drag.

Vi skriver en egen instruerande text om hur man bäddar sängen samt en valfri instruktion. 

Vi läser en kompis text och ger förslag på förbättringar och ge beröm för textens styrkor.

Vi tar emot respons från en klasskompis och bearbetar den egna texten text utifrån responsen. 

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att:

- Planera och skriva instruerande text(er) som du får respons på.

- Göra en slutuppgift som bedömningen grundar sig på.

 

Det här ska du kunna: 

- Veta hur en instruerande text är uppbyggd och visa detta i samtal och i eget skrivande.

- Skriva en instruerande text.

- Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.

 

Viktiga begrepp

rubrik, struktur, introduktion, instruktion, kronologisk ordning, tidsord mm.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6