👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 3 Chapitre 4

Skapad 2021-01-26 08:50 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Kapitel 4 handlar om kroppen, sjukdomar och utseende. Vi kommer också att prata lite om franska konstnärer.

Innehåll

Vad vi ska lära oss och varför:

Vi kommer lära oss olika kroppsdelar, hur man uttrycker att man har ont eller är sjuk på franska, samt hur man beskriver utseende. Att man kan beskriva en persons utseende tillhör de allmänna målen för franska, och kroppsdelarna tillhör det grundläggande ordförrådet. Att kunna lite om fransk kultur ingår också i kunskapskraven, och därför ska vi lära oss lite om franska konstnärer. 

Vi lär oss detta genom att:

- läsa texter

- öva på glosor

- hänga med i genomgångar

- arbeta aktivt under lektionerna

- göra muntliga och skriftliga övningar, samt hörövningar

- läsa och söka fakta om franska konstnärer

Detta kommer att bedömas: 

- Aktivt deltagande under lektionerna.

- Prov i hörförståelse och läsförståelse.

- Muntlig presentation av en persons utseende. Görs i smågrupper. 

- Ett skriftligt prov. 

- Din presentation en en fransk konstnär.

Matriser

M2
Omdöme franska

E
C
A
Hörförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta ett flertal detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda det du lärt dig
Eleven kan välja bland talat och skrivet språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland talat och skrivet språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland talat och skrivet språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och med visst flyt.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och med flyt.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra relativt välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Realia - kultur
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.