Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utmaningar i våra ateljéer

Skapad 2021-01-26 09:00 i Sockertoppens förskola Eslöv
Förskola
Genom skapande och konstruktion ge möjligheter att utveckla finmotorik utifrån barnets egna intresse

Innehåll

 

Mål

Barnen ska kunna känna tillit till sin egen förmåga att skapa och vara kreativa samt kunna uttrycka sig självständigt utifrån sig själva

Syfte:

Barnen ska utifrån deras egna intresse på ett lustfullt sätt ges förutsättning att utveckla sin öga-hand koordination och sin finmotorik samt tillit till sin egen förmåga

Metod:

Genom att utmana och inspirera vidareutveckla barnens intresse i våra ateljéer. Stödja barnen i deras uttryckssätt och kreativitet. 

- Lego & Konstruktion

- Pärlor

- Rita

- Måla

- Skriva bokstäver och kortare ord

- Klippa

- Lera, gips och papier mashé

- Väva

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: