👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Around the world Sa13 A vt 2021

Skapad 2021-01-26 09:08 i Svanberga skola Norrtälje
Around the world - The UK and Ireland
Grundskola 7 Engelska
Vi arbetar med engelsktalande länder

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka 2-16

Förmågor

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Övergripande mål och riktlinjer

Kommunicera på ett främmande språk på ett funktionellt sätt

Kan lära och arbeta både självständigt och med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Internationellt och etiskt perspektiv

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Formulera dig, muntligt och skriftligt, på engelska med hjälp av olika strategier och anpassningar

Förstå text och talad engelska 

Diskutera kring några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

Du kommer att få feedback på de uppgifter du gör, både från lärare och klasskamrater.

 

     Summativ

Efter arbetsområdets slut kommer du bli bedömd på den skriftliga text och den muntliga presentation som du skapar under arbetets gång. 

Vi kommer att väva in grammatiska moment och olika diagnoser under dessa veckor.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi arbetar med kursen Around the world - The UK and Ireland i Digilär

Vi jobbar även med grammatiska moment.

2

Ratatouille

Fjärr: Around the world

The UK Digilär (Från Ambitions)

 

Fjärr: Around the world

The UK Digilär (Från Ambitions)

3

Ratatouille

 

Ratatouille

Around the world

The UK Digilär

4

The Republic of Ireland 

Läsa, lyssna, träna ord

The Republic of Ireland (Från Ambitions)

Läsa, lyssna, göra frågor

The Republic of Ireland (Från Ambitions)

Läsa, lyssna, göra frågor

5

Fjärr:

Northern Ireland 

Läsa, lyssna, träna ord

Fjärr:

Northern Ireland 

Läsa, lyssna, göra frågor

Fjärr:

Northern Ireland 

Läsa, lyssna, göra frågor

6

England 

Läsa, lyssna, träna ord

England 

Läsa, lyssna, göra frågor

England 

Läsa, lyssna, göra frågor

7

Scotland 

Läsa, lyssna, träna ord

Scotland 

Läsa, lyssna, göra frågor

Scotland 

Läsa, lyssna, göra frågor

8

Fjärr:

Wales 

Läsa, lyssna, träna ord

Fjärr:

Wales 

Läsa, lyssna, göra frågor

Fjärr:

Wales 

Läsa, lyssna, göra frågor

9

SPORTLOV

SPORTLOV

 

10

Grammatik

Grammatik

Diagnoser
 

11

Diagnoser

Diagnoser

Egen produktion

 

12

Fjärr:

    Egen produktion                      

Fjärr:

Egen produktion 

Fjärr:

Egen produktion 

13

Egen produktion

Egen produktion

PÅSKLOV

14

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

15

Redovisning
 

Redovisning

Redovisning

16

Fjärr

London

Fjärr

London

Fjärr

London

Uppgifter

 • Oral presentation of your district of Great Britain.

 • Wales

 • Scotland - part 4

 • England part 3

 • Northern Ireland

 • Northern Ireland

 • The Northern Ireland

 • The Republic of Ireland - Questions + Find more facts...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Around the world

Underlag saknas
Når ännu inte målen
Formulera sig i tal
Du talar
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig skriftligt
Du skriver
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Reflektera
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna
När du lyssnar förstår du
det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer.
helhet och detaljer.
Läsa
När du läser förstår du
det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer.
helhet och detaljer.