👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 5-8

Skapad 2021-01-26 09:18 i Uppgårdskolan Ekerö
Grundskola 7
Här kommer du att få lära dig fler färger, siffror, vänster och höger samt i mitten / centrum.

Uppgifter

 • v.4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

Spanska

E
Grundläggande kunskaper.
C
Goda och stabila kunskaper och färdigheter
A
Mycket goda och avancerade kunskaper och färdigheter.
TALA
Kunna delta i samtal om vardagliga ämnen. Kunna muntligt berätta något om sig själv och andra.
Kan presentera sig själv. Kan berätta om sin familj, hobbys, intressen, mm. Kan använda artighetsfraser och hälsningsfraser. Kan föra enkla dialoger kring exempelvis vädret eller något man tränat på tidigare.
Deltar och gör sig förstådd i enkla vardagliga samtal med stöd av andra. Berättar på ett enkelt och begripligt språk om sånt man känner till men kan ta tid på sig för att hitta ord och uttryck.
Använder olika sätt för att föra samtalet vidare, kan förklara och omformulera vid behov.
SKRIVA
Kunna ge enkel skriftlig information. Kunna skriva enkla berättelser.
Kan skriva enstaka ord, fraser och siffror. samt enkla dialoger. Skriver på ett enkelt sätt om sig själv och sin vardag.
Kan enkelt beskriva sig själv, någon annan och egna intressen. Kommunicerar skriftlig bland annat genom att ställa och besvara enkla frågor. Skriver begripligt och tydligt.
Kan klart och tydligt utbyta information om egna och andras intressen. Kommunicera skriftligt t ex vid informationsutbyte och personliga kontakter Uttrycker sig klart och tydligt.
LÄSA
Kunna läsa och förstå det viktigaste i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Kan med stöd hitta den information man behöver i enkla vardagliga texter.
Tillgodogör sig enkla texter och visar på olika sätt förståelse av innehållet.
Eleven tillgodogör sig huvudinnehållet i olika enkla skriftliga meddelanden. Eleven kan läsa och förstå enkla texter.
LYSSNA, FÖRSTÅ
Förstå och utföra uppmaningar Förstå enkla ramsor Förstå enkla instruktioner om vad som ska göras. Förstå enkel och tydlig sjungen och talad spanska i lugnt tempo om bekanta områden.
Förstår det viktigaste i tydligt tal som upprepas vid behov.
Tillgodogör sig huvudinnehållet i enkelt tal även i något snabbare tempo om saker som är kända för eleven.
Tillgodogör sig huvudinnehållet i enkla samtal även i något snabbare tempo om saker som är kända för eleven.
REALIA
Känna till olika kulturella uttryck, geografi och historia om det spansktalande världen.
Känna till något om vardagslivet i något spansk land. Känna till flertal länder där man pratar spanska.
Ge exempel på saker som hör till vardagslivet inom något av länderna.
Berätta om ett området eller kulturuttryck inom spansktalande världen.