👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevers ansvar och inflytande Hammars Fritidshem F

Skapad 2021-01-26 09:30 i Hammars skola Kristianstad
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 6
Omtanke och respekt för varandra och miljön

Innehåll

 

 

 

Förmåga

Skriv den eller de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom arbetet med området

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

 

 

Centralt innehåll

som eleverna kommer att få möta utifrån styrdokumenten

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, t.ex. etiska frågor och vardagliga händelser.

 

 

Lärandemål

Formulera ett eller flera mål som beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Konkretisering av elevernas mål:

-att visa omtanke om varandra

-visa respekt för vår arbetsmiljö

 

 

Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. Detta görs med fördel tillsammans med elever.

Hur kan du se att eleverna har lärt sig? genom observationer och elevutvärderingar

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig? Genom att de själva i större utsträckning kan hantera konflikter med stöttning av pedagogUndervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Tidsramar, ansvarsområden och elevernas inflytande.

-gruppdiskussioner kring omtanke och respekt

-pedagoger leder samtal kring självreflektion

-samarbetsövningar kring temat

 

 

Resultat och analys av utvärdering

Hur väl nåddes målen. Vad fungerade bra, mindre bra. Synpunkter från elever och lärdomar inför kommande undervisning. Har arbetsområdet bidragit till nya utvecklingsområden. (Kan du koppla analysen till aktuell forskning)

 

 

Områden att beakta

Utifrån resultat och analys, vilken del av målområdet finns behov av att utveckla

Åtgärder i punktform