Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss skriva faktatexter

Skapad 2021-01-26 09:29 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola F – 9
Vi lär oss skriva faktatexter under vecka 47 - vecka 3

Innehåll

Planering i: Svenska

Arbetsområde: Faktatexter

Årskurs: 4

Tidsplan: vecka 47 - vecka 3
Lärmål – vad jag ska lära mig

Uppbyggnad

  • ·       Att ta ut relevant fakta ur olika källor (nyckelord/stödord – tankekarta)
  • ·       Att skriva en faktatext uppbyggd av stycken och/eller underrubriker

Språkliga drag

  • ·       Att koppla ihop flera fakta med hjälp av sambansord
  • ·       Att skriva en faktatext i rätt tidsform (verb i presens)
  • Att använda kommatering vid uppräkning på rätt sätt

Förmågor som jag kommer att få utveckla

Vi tränar på språket genom att: 

- läsa instruerande texter
- formulera och kommunicera i tal och skrift
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Hur jag ska visa mina kunskaper

  • ·       Olika texter som jag kommer skriva enskilt och i par under arbetets gång
  • ·       Olika diskussioner i par och i helklass samt kooperativa övningar
  • Bedömning av faktatext som jag skriver i slutet av arbetsområdet. 

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

Vi arbetar enligt cirkelmodellen som följer detta upplägg:

Steg 1 – Syfte och uppbyggnad

Steg 2 – Språkliga drag

Steg 3 – Öva tillsammans

Steg 4 – Skriva på egen hand

 

Exempel på uppgifter/arbetssätt:

·       Olika övningsuppgifter - Google classroom och stenciler

·       Enskilt arbete, paruppgifter, gruppuppgifter, helklassuppgifter

·       Olika diskussioner samt kooperativa övningar

·       Kamratbedömning – 2 stars and 1 wish

·       Läsa olika faktatexter i Läsförståelse A, B och C och i ZickZack

·       Filmer – Grammatikbolaget och Studi  

 

                         

Utvärdering


Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Kunskapskrav

Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

 

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

 

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

 

Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: