Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna judendom, kristendom och islam

Skapad 2021-01-26 09:39 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Vi inleder med att tillsammans försöka diskutera oss fram till "Varför behöver vi lära oss om olika religioner"? "Vad är religion?" och "Varför finns det religioner"? Vi kommer därefter läsa om de två världsreligionerna judendom och kristendom. Vi jobbar med jämförelser och analyser utifrån fakta om de två religionerna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer att läsa om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Vi jobbar med jämförelser och analyser utifrån fakta om de tre religionerna.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

Centralt innehåll

Se nedanstående punkter kring vad vi kommer ta upp från kursplanens centrala innehåll.

Bedömning 

Eleven bedöms vid några muntliga diskussionstillfällen samt vid två skriftliga bedömningsuppgifter.

De förmågor som framförallt bedöms är analysförmåga, begreppslig förmåga, kommunikativ förmåga samt procedurförmåga. 

Konkretiserade mål

Eleven ska:

 • Känna till religionernas ursprung, släktskap  och utbredning.
 • Ha grundläggande kunskaper om de olika religionernas läror och heliga skrifter samt hur dessa kommer till uttryck i livsregler, högtider, ceremonier och riter.
 • Kunna se likheter och skillnader mellan religionerna.
 • Kunna använda sig av olika typer källor och resonera kring trovärdighet och relevans.

 

Undervisning – genomförande och tidsplan

Veckoplanering

v. 4 -5 Genomgång av LPP. Introduktion av ämnet världsreligioner.   Film, "Världsreligioner- en översikt och introduktion till religion". Vilka är de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam?

Vi tittar på religionernas gemensamma bakgrund, historia, platser, myter, berättelser.  Vad skiljer dem åt?

Vilka centrala tankar har religionerna? Vad skiljer dem åt?

Hur ser situationen ut för de olika religionerna i världen och Sverige?

Övningsuppgifter. Jämförande bedömningsuppgift.

 

v.6 - 7 Genomgång Judendomen. Film som visar exempel på judendomen i dagens Sverige.

judendomens ursprung, urkunder, centrala tankar, uttryck och handlingar, olika tolkningar, judendomens roll i samhället?

Övningsuppgifter. 

v.8 sportlov

v. 9 -10 Genomgång av kristendomen.  Film som visar exempel på kristendomen i dagens Sverige.  

kristendomens ursprung, urkunder, centrala tankegångar, uttryck och handlingar, olika tolkningar, kristendomens roll i samhället?

Övningsuppgifter. 

v. 11-13 Genomgång av islam. Film som visar på islam i dagens Sverige.

islams historia, urkunder, centrala tankegångar, uttryck och handlingar, olika tolkningar, islams roll i samhället?

Övningsuppgifter.

v.14 påsklov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: