Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet & sinnesorganen

Skapad 2021-01-26 10:11 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Här får du lära dig om människokroppens nervsystem, hur det är konstruerat och hur det fungerar. Du får också lära dig om hormoner och hur hormoner inverkar på nervsystemet. Vi lär oss också om sinnesorganen.

Innehåll

PP Nervsystemet, hormoner och sinnena

 

Vi har ett antal sinnen i kroppen som alla skickar signaler till nervsystemet, men vad gör dessa signaler och vad händer när nervsystemet inte fungerar som det ska?

 

”Det är bara hormonerna” och ”han är full av hormoner” är två vanliga uttryck med ordet hormon, men vad är egentligen hormoner och hur påverkar de kroppen?

 

Studiematerial

 

Biologi (Spektrum)            

Nervsystemet (kap 7) s. 312-341

Powerpoint 

Studi.se

 

Följande förmågor kommer du att få utveckla och bedömas mot:

Ø  Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska och kemiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

Ø  Förmågan att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet, energi, miljö och samhälle.

 

För betyget E ska du:

 

Hormoner

·         veta vad hormoner är och vad några hormoner har för funktion i kroppen

·         kunna ge exempel på var i kroppen hormoner bildas

·         veta att Hypofysen är en ”chefskörtel” som styr hormonproduktionen i andra hormonkörtlar

 

Nervsystemet

·      veta att nervsystemet delas in i det centrala nervsystemet CNS och det perifera nervsystemet PNS, samt veta vilka delar av kroppen som ingår i dessa

·      kunna namnge en nervcells delar samt kunna beskriva de olika delarnas funktion

·      kunna ge exempel på några olika skador och sjukdomar som kan drabba nervsystemet

·      veta vad som menas med det autonoma nervsystemet och det somatiska nervsystemet, samt kunna ge exempel på vad som styrs av dessa

·      veta vad som menas med sensoriska och motoriska nervimpulser

 

Ryggmärgen

·         veta var i kroppen ryggmärgen finns

·         veta vad ryggmärgen har för funktion

·         kort kunna berätta om vad en reflex är och hur den fungerar

·         känna till att vi har medfödda och inlärda reflexer samt kunna ge exempel

·         kunna ge exempel på vad som kan hända om vi får en skada på ryggmärgen

 

Hjärnan

·         veta att hjärnan delas in i storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen samt veta vad de olika delarna har för uppgift i stora drag

·         kunna förklara varför hjärnan behöver mycket blod

·         känna till att hjärnan har olika hjärncentra samt kunna redogöra för någon uppgift som ett centra har

·         kunna motivera varför vi behöver sova

·         känna till några olika skador och sjukdomar som kan drabba hjärnan

 

Sinnesorganen

·      veta vilka de fem sinnesorganen är

·      känna till att i näshålan finns stor mängd (miljontals) sinnesceller för lukt, som kan urskilja tiotusentals olika dofter.

·      känna till att vi har smaklökar på tungan för fem olika grundsmaker – sött, salt, surt, beskt och umami.

·      känna till att smak- och doftintryck samspelar och båda sinnena påverkar hur vi uppfattar hur något smakar

·      veta att sinnescellerna i huden kallas känselkroppar samt att de kan känna av tryck, värme/kyla, smärta, beröring

·      veta att det i ögat finns två typer av sinnesceller, tappar och stavar samt vad de har för olika funktion

·      känna till att vårt balanssinne sitter i örat

·      känna till hörselorganet

 

För högre betyg:

Utöver god säkerhet och förståelse av ovanstående kunskapsmål ska du även:

 

Hormoner

·         kunna förklara hur hormoner fungerar

·         kunna berätta om några olika hormoner, var de bildas och hur just de påverkar kroppen

 

Nervsystemet

·         kunna förklara hur en nervimpuls kan få en muskel att dra ihop sig och slappna av

·         veta vad som menas med det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet

·         kunna berätta om några olika skador och sjukdomar som kan drabba nervsystemet

 

Ryggmärgen

·         kunna berätta om hur nervimpulserna går mellan ryggmärg, hjärna och andra delar av kroppen

·         veta hur ryggmärgen är uppbyggd

 

Hjärnan

·        veta att hjärnan delas in i olika lober (pannlob, hjässlob, nacklob och tinninglob) samt att det finns olika centra för att bearbeta information

·        kunna beskriva samspelet mellan nervsystemets olika delar, för att kunna förklara hur det kommer sig att vi medvetet t.ex. kan lyfta ett glas och dricka (beskriva hur signalerna går i kroppen för att det ska fungera)

·         kunna förklara skillnaden på drömsömn och djupsömn

·         på ett djupare plan kunna förklara varför hjärnan behöver mycket blod (t.ex. cellandning)

Sinnesorganen

·      veta att känselceller sitter olika tätt fördelade på olika delar av kroppen, kunna ge ex. på täta och glesa områden på kroppen och motivera varför det är så

·      veta att att det finns olika sorters känselceller samt vilka de är

·      känna till ögat samt örats anatomi 

 

 

 

Centralt innehåll i kursplanen för Biologi:

- Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

- Aktuella samhällsfrågor som rör biologi 

-  Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. 

- Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. 

- Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

 

-  Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Uppgifter

  • v.7 Bi PROV

  • LPP Nervsystemet och sinnesorganen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: