👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi och landskap v. 5 - 15

Skapad 2021-01-26 10:25 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Sveriges geografi
Grundskola 4 – 6 Geografi SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med Sveriges geografi. Vi ska lära oss om Sveriges uppdelning i landskap och hur Sveriges natur ser ut på olika platser i landet genom att beskriva olika naturtyper. Vi kommer att lära oss att använda karta och känna igen några vanliga karttecken.

Innehåll

Ämnets syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Arbetssätt:

-vi kommer att läsa och arbeta med texten i Geografiboken

- vi kommer att se film och föra samtal kring innehållet

- vi kommer att titta på UR-serien "Geografens testamente" för att lära oss om Sveriges natur och geografi.

- vi kommer att arbeta med begreppskort för att förstå och använda begreppen när vi samtalar om geografi.

- vi kommer att arbeta i ett häfte  MIN BOK OM SVERIGES GEOGRAFI där alla delar av geografiområdet behandlas

- du kommer att få fördjupa dig muntligt i ett landskap och redovisa det antingen genom en bok, en affisch eller powerpointredovisning. Här år du själv välja fördjupande innehåll utöver några punkter som ska finnas med i alla presentationer.

 

Lärandemål:

 • Du ska känna till hur Sveriges natur skiljer sig åt på olika platser i landet.
 • Du ska kunna ge exempel på minst två naturresurser och deras resa till färdig produkt.
 • Du ska känna till Sveriges landskap med namn och läge samt kunna namnge några stora städer, hav och sjöar.
 • Du ska känna till Sveriges grannländer med namn och läge.
 • Du kan på ett enkelt sätt använda dig av viktiga begrepp för att beskriva Sveriges geografi.
 • Du kan beskriva några skillnader mellan landsbygd och storstad.
 • Du kan på ett enkelt sätt argumentera för varför vi behöver leva mer hållbart och kan ge några exempel på hur vi kan göra det.

 

Bedömning, så här visar vad du vad du kan:

 • Genom att du lyssnar och deltar i samtal under lektionerna. 
 • Du ställer frågor för att komma vidare i din förståelse.
 • Genom att du berättar viktig fakta i din redovisning (muntligt och genom powerpoint).
 • Genom att du förstår och använder viktiga begrepp i din landskapsbok.
 • Du kan namn och plats på våra största sjöar, städer och fler landskap. Vi tränar på SETERRA och har ett skriftligt prov i slutet av området.

 

 Viktiga begrepp:

kartor, Väderstreck (norr, söder, väster och öster), naturtyper, skogstyper, sjö, hav, land, kust, landskap, kommun, län, väder, klimat,naturresurs,älv och å, landsbygd, tätort, storstad, naturresurs, råvara, industri, produkt, hållbarhet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6