👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplan gul VT-21

Skapad 2021-01-26 10:23 i 123461 Förskolan Bamse, Språkförskolan Stockholm Södermalm
Förskola
Under läsåret 2020-2021 kommer Bamse språkförskolas barn och pedagoger att arbeta med det gemensamma fokusområdet hållbar framtid.

Innehåll

Projektplan Bamse språkförskola.

                     

Under läsåret 2020-2021 kommer Bamse språkförskolas barn och pedagoger att arbeta med det gemensamma fokusområdet hållbar framtid.

 

På Språkförskolan Bamse är verksamhetens huvudsakliga mål att stärka barnets språkliga och kommunikativa utveckling. Verksamheten lägger stor vikt vid att stärka barnets förmåga till delaktighet, inflytande, självkänsla samt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

 

Syfte: 

Syftet med ett gemensamt fokusområde är en likvärdig förskola som ligger i linje med förskolans nya läroplan, Stockholm stad/Södermalms och Bamses gemensamma mål. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

  Mål:

 Rubriken för läsåret 20/21 kommer att vara ”Barns möten med naturen”. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten på våra olika avdelningar. Ett språkutvecklande arbetssätt löper som en röd tråd genom projektet liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet, inflytande och självkänsla.

Målet är att barnen ska få många tillfällen till möten med naturen och att stärka relationer i gruppen och på förskolan. Genom att stärka barnens relation till naturen visar forskning att barn också blir mer rädda om naturen. 

Utifrån böckerna och Bu och Bä är målet också att barnen ska få uppleva meningsfulla sammanhang där de har möjlighet att utforska innehållet i böckerna. 

Arbetssätt: 

Januari och februari:

Barnen kommer att få arbeta i mindre stationer/grupper där de får utforska begrepp och fenomen som intresserat dem i böckerna. I början av terminen har vi sett ett intresse bland barnen att utforska is och snö. Vi har också sett ett intresse för kålhuvudet som Bu och Bä handlar i boken. Under februari kommer vi att fortsätta utforska is, snö och kålhuvudet med olika redskap och uttryckssätt. Vi kommer att fortsätta gå till vårt träd för att följa årstidernas växlingar och för att utforska platsen. 

Mars och April: 

Som en avslutning på isutforskandet tog vi en promenad ner till Årstaviken för att titta på isen som höll på att smälta. Då fick vi syn på flera gräsänder som tog en promenad på isen och simmade i vattnet. Barnen ritade av gräsänderna. På förskolan har vi fortsatt att måla och färglägga våra fåglar. När vi fortsatte att gå på fågelpromenader såg vi en svan som håller till vid Tantobadet. Fåglarna har fascinerat barnen och vi kommer att fortsätta att utforska fågelspåret tillsammans med barnen. Vi kommer att utgå ifrån barnens funderingar och tankar utifrån frågan vad behöver fåglar för att må bra? 

 

 

 

Analysfrågor:

·         Hur gav vi barnen möjlighet till språklig utveckling i projektet?

·         Hur tog vi tillvara barnens intressen och vilja att ingå i ett sammanhang i projektet?

·         Hur gav vi utrymme för barnens delaktighet och inflytande i projektet?

·         Vilka läroplansmål kopplade vi till projektet?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18