👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomsklassiker åk 7, vt 2021

Skapad 2021-01-26 10:31 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Vad har en skäggig man på en öde ö gemensamt med en rödhårig kanadensisk flicka och de tre musketörerna? Jo, de är alla huvudpersoner i odödliga ungdomsklassiker!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi läser ungdomsklassiker v 2-9 (sportlov v 8). Alla har en egen bok och vi läser både i skolan och hemma. Vi har en genomgång av vad som kännetecknar en ungdomsklassiker, litteraturepoker och några av de stora författarna. Vi skriver inlägg på vår bokblogg utifrån frågor (instruktion på classroom och i bloggen). Boksamtal v 9 i smågrupper utifrån givna frågor, då dina blogginlägg kommer att hjälpa dig. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- Om du har uppfattat huvuddragen i den bok du läst.

- Hur väl du kan tolka budskap i den bok du läst.

- Hur väl du kan skriva inläggen i bokbloggen. 

- Hur väl du kan samtala med andra om din bok och om ungdomsklassiker generellt.

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi läser ungdomsklassiker v 2-9. Du läser kontinuerligt och skriver fyra inlägg under läsningens gång. Boksamtal i smågrupper v 9 där du får berätta om din bok och jämföra med de andras böcker vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Tag med dig boken till samtalet!

Matriser

Sv
Bedömning "Ungdomsklassiker"

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
... läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
... läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Tolka budskap
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
… möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Samtala i liten grupp
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
… förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. … anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
Skriv inlägg i en gemensam bokblogg
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.