👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi v. 5 - 15

Skapad 2021-01-26 10:40 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
När vi arbetar med geografi kommer kartans användning och utformning ofta i fokus, men geografi handlar om så mycket mer. Under det här arbetsområdet kommer vi, förutom att träna kartkunskap, främst lägga fokus på Sverige. Vi kommer till exempel arbeta med hur Sveriges natur ser ut, varför landskapen i Sverige ser olika ut och hur människan påverkar vår natur.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla din förmåga att:

 • jämföra och fundera över olika geografiska platser
 • jämföra och fundera över hur det ser ut på olika platser i Sverige och hur människan lever på dessa platser.
 • veta hur Sveriges natur förändras av jordens egna processer, men också av människans levnadssätt.
 • med hjälp av kartor titta på hur vår omvärld ser ut och fundera kring vad det är som kan påverka att det ser ut som det gör. 
 • se hur människan, samhället och naturen samspelar och hur detta kan påverka människan och naturen.

Bedömning - vad och hur

Vad kommer bedömas?

Din förmåga att:

 • visa dina kunskaper kring hur natur och miljö påverkar befolkning och bebyggelse.
 • använda geografiska begrepp.
 • använda kartor för att undersöka omvärlden.
 • visa dina kunskaper kring Sverige samt några viktiga platser och sjöar. 
 • visa dina kunskaper kring väderstrecken.

Hur kommer det bedömas?

 • deltagande i arbetet med kartkunskap under lektionstid.
 • fördjupning kring ett svenskt landskap, enskilt eller två och två.

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar och gemensamma diskussioner
 • eget arbete
 • fördjupning om ett landskap, enskilt eller två och två
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  4-6
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  4-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  4-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6