Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar mat år 9 - Hkk (Vt. - 21)

Skapad 2021-01-26 10:45 i Tunabergsskolan Uppsala
En planering utifrån wwf materiel- hållbar mat.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Mat på hållbar väg. Vi pratar också om maten som slängs, hur mycket och vad kan vi göra för att slänga mindre.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Uppgradera dina matvanor! Ät mindre men bättre kött, öka mängden gröna proteiner och sluta slänga ätbar mat – det vinner både du och planeten på.  

Ni ska i grupp planera och tillaga en hållbar och klimatsmart måltid. 

Var och en skall lämna in en skriftlig motivering till sina val utifrån sina måltider.

Ta hjälp av vår PowerPoint, Ordbanken och Länksamlingen. 

 

I arbetet bedöms

Planering, tillagning (genomförandet), utvärdering och motivering.

Individuell skriftlig inlämningsuppgift

E- nivå: Beskriver ni på ett enkelt sätt. Vad? Ex. Det är nyttigt, bra för miljön...

C- nivå: Beskriver ni på ett utvecklat sätt, utgå från frågan Varför? Varför är det nyttigt,

bra för miljön?  

A- nivå: Beskriver ni på ett väl utvecklat sätt, Varför? Mer fakta. Vilka konsekvenser kan det få?

Kan man göra på fler sätt? Varför valde ni det/ varför inte?          


Undervisning och bedömning

Lektion 1
Vi går igenom materialet och ni planerar er måltid i grupp.

Lektion 2
Tillagning av den planerade måltiden. Skriva på inlämningsuppgiften.

Lektion 3
Skrivgång. Tid för hjälp och stöd för den skriftliga individuella uppgiften.

Lektion 4
Inlämning av uppgift. 

Uppgifter

 • Tema - Hållbar mat år 9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: