👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd år 9 vårtermin 2021

Skapad 2021-01-26 11:18 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Denna termin arbetar vi utifrån temat "Musik" i textilslöjden

Innehåll

 

Vad du ska göra?   

 

Denna termin arbetar vi utifrån temat "Musik". Du ska inspireras av musik, planera och skapa ett projekt i något/några textila tekniker. Du ska även dokumentera ditt projekt i ord och bild, dvs. planera, anteckna och utvärdera.

 

 Vi startar terminen med att lära oss om den kreativa processen (eller designprocessen). Vi tittar på film om den kreativa processen och diskuterar. Därefter ska du sätta igång med din kreativa process!

 

Den kreativa processen:

Fas 1: Sök inspiration och försök att få fram så många olika idéer som möjligt utan att bry sig om de är "bra". Hitta en källa att ösa ur! Skissa, rita, anteckna och skriv listor.

 

Fas 2: Ta alla de idéer du har tagit fram, vidareutveckla dem och sedan utvärdera dem. Målet är att landa i en handfull, kanske bara en, idéer som man tänker gå vidare med. I denna fas ska du börja skriva i planeringsdokumentet och svara på frågor om ditt projekt.

 

Eget projekt: "Musik"

Du ska skapa ett slöjdprojekt inspirerad av musik – du får tolka temat fritt. Du väljer att arbeta med en textil teknik eller att kombinera några textila tekniker. Läraren lär dig tekniker och handleder dig under projektets gång.

 

 

Textila tekniker:

 

Maskinsömnad: t.ex. sy ett föremål, lappteknik, applikation

Klädsömnad: vävd tyg och trikåtyg

Garntekniker: stickning och virkning

Broderi: ”måla med nål och tråd” + montering 

+ tygtryck, mönstra tyg med textilfärger

 

 

Du dokumenterar ditt arbete och ditt lärande genom att gör en planering innan arbetet påbörjas och skriver en projektrapport om vad och hur du gjort. När arbetet är klart lämnar du in detta tillsammans med en utvärdering där du i ord och bild berättar om varifrån du fått din inspiration, hur du arbetat, vilka val du gjort under arbetets gång och hur detta har påverkat det färdiga resultatet. Du berättar också om vilket uttryck ditt färdiga arbete ger.  Du använder slöjdspecifika begrepp. 

All din dokumentation ska du spara på OneDrive, i din personliga textilslöjdsmapp. Dokumentationen innebär: skisser och inspirationsbilder, planering, projektrapport och utvärdering.

 

Detta bedöms:

  • Du kan i arbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Du kan formge och framställa föremål i olika material och hantverkstekniker utifrån instruktioner.
  • Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och motivera dina val.
  • Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  • Du kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. 
  • Du kan välja och formulera handlingsalternativ.
  • Du kan ge omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkar slöjdföremålets kvalitet (utvärdering)
  • Du kan tolka slöjdföremålets uttryck och föra resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Uppgifter

  • Vecka 20 inlämning av ditt slöjdarbete

  • Textilslöjd hösttermin 2021

Matriser

Sl
SLÖJD Kunskapskrav i slutet av årskurs 9

Rubrik 1

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Välja tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen (Utvärdering)
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka uttryck
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.