Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt Broderi på Slöjdpåsen

Skapad 2021-01-26 11:21 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 4 Slöjd
Hur gör man ett fritt broderi och vad är det? Vad kan man göra? Detta kommer du bl.a få lära under en period av ca 10 veckor. Du kommer få lära dig olika stygn inom fritt broderi för att sedan kunna skapa ett personligt broderi till din slöjdpåse.

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Att kunna skissa en egen personlig skiss till ditt broderi.
 • Att kunna brodera olika stygn inom handsömnadstekniken fritt broderi.
 • Att använda redskap, maskiner och verktyg på ett säkert och lämpligt sätt.
 • Att enkelt kunna beskriva din arbetsprocess, muntligt eller skriftligt och med hjälp av slöjdord.
 • Att kunna arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar eller egna arbetsbeskrivning och skisser.

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet 
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Hur jag ska visa mina kunskaper

Genom att:

 • skissa en personlig skiss
 • brodera olika fria broderistygn
 • lyssna och följa enkla muntliga och skriftliga beskrivningar
 • använda redskap, maskiner och verktyg på ett säkert och lämpligt sätt
 • reflekterar kring din arbetsinsats och hur den påverkat slutresultatet av ditt arbete
 • beskriva din arbetsprocess, muntligt eller skriftligt med hjälp av slöjdord

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Ha genomgångar/repetition om hur man använder maskiner, redskap och verktyg på säkert och lämpligt sätt.
 • Ha genomgång om vad fritt broderi är och hur man kan skissa en personlig skiss.
 • Träna på att använda redskap och verktyg på ett säkert och lämpligt sätt
 • Träna på de olika stygn som finns inom fritt broderi som te x stjälkstygn, kedjestygn, plattsöm m.m
 • Diskutera och dokumentera om hur vi har arbetat, hur det blev och hur tar du dig vidare
 • Träna på att använda färdiga enkla arbetsbeskrivningar eller egna arbetsbeskrivningar och skisser
 • Träna på att arbeta efter en enkel muntlig instruktion och skriftliga instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: