👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kopihemkunskap 7-9a av Hem-och konsumentkunskap, vt 2017

Skapad 2021-01-26 11:28 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Här hittar du information om ämnet Hem- och Konsumentkunskap.

Innehåll

1. MÅL

1A. Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:

 

1B. Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2:

 

 

2 UNDERVISNING

2A. I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om:

 

 

2B. Förslag på arbetssätt:

 • arbete i par
 • individuellt arbete
 • praktiskt arbete - bakning, matlagning, för och efterarbete, diskning
 • föreläsningar

 

2C. När vi är klara med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att:

 • tillaga mat och baka efter instruktion ( recept)
 • läsa och tolka konsumentinformation
 • fördela arbete som förekommer i ett hushåll på ett jämställt sätt
 • lösa praktiska problem i hushållet
 • värdera val och handlingar 

 

2D. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, veta och känna till:

 • Matlagningstermer och redskap
 • olika typer av livsmedel och vad de heter
 • hur man läser och tolkar recept
 • mått och viktsenheter
 • hur viktig hygienen är i ett hem

 

2E. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, ha utvecklat och tränat dina färdigheter att:

 • tillaga mat och baka efter instruktion ( recept)
 • läsa och tolka konsumentinformation
 • fördela arbete som förekommer i ett hushåll på ett jämställt sätt
 • lösa praktiska problem i hushållet
 • värdera val och handlingar 

 

 

3. BEDÖMNING

3A. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

3B. Vi kommer att bedöma genom att:

 • Du kommer att få möjlighet att träna på de olika momenten i skolan och få formativ bedömning muntligt under hand. Den formativa bedömningen kommer även att ges i grupp vid t.ex genomgång på tavlan eller sammanfattning /avslutning av lektion.
 • Bedömningen sker i ditt praktiska arbete där du i handling får visa att du förstår och  du kan hantera de praktiska situationerna samt kunna argumentera för konsekvenser av dina handlingar ur ett hållbart perspektiv.

 

Matriser

Hkk
Hem-och konsumentkunskap, vt 2017

Ännu ej nått kunskapskraven
E
C
A
Planera, tillaga & genomföra måltid
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Välja & motivera
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Ge omdömen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Måltider & individuella behov
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Konsumtionsalternativ
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Rättigheter och skyldigheter
skyldigheter Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Konsekvenser
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.