👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd år 7 vårtermin 2021

Skapad 2021-01-26 11:47 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Slöjd
Denna termin ska vi arbeta med textiltryck, sömnad och broderi.

Innehåll

 

Vad du ska göra?   

 

Målet för denna termin är att framställa två slöjdarbeten i textila material och dokumentera dina arbeten.

 

Vi startar terminen med en mindre uppgift för att repetera symaskin, slöjdbegrepp och komma igång. Därefter arbetar vi med textiltryck och broderi.

 

 

 

1. Textiltryck på slöjdpåse

 

För att komma igång med skapande och några textila tekniker kommer du att sy en slöjdpåse med egen design. Påsen kommer du att lämna i skolan, så att du kan förvara dina kommande slöjdalster.

 

Du kommer att lära dig om olika tekniker om textiltryck. Du ska planera och skapa din egen design för textiltryck och trycka ditt tyg. Sedan ska du sy en slöjdpåse av tyget enligt en skriftlig instruktion. Du ska skriva en utvärdering på ditt arbete.

 

 

 

2. Broderi - måla med tråden!

 

Du kommer att lära dig de grundläggande stygnen, materialkunskap; tyger och tråd, redskapen, ritning och överföring av mönster samt efterarbete och montering. Du broderar efter din egen skiss och gör ett mindre broderiarbete, som t.ex. pennfodral, tavla, kudde osv.

Du dokumenterar ditt arbete och ditt lärande genom att göra en planering innan arbetet påbörjas. När arbetet är klart lämnar du in detta tillsammans med en utvärdering där du i ord och bild berättar om varifrån du fått din inspiration, hur du arbetat, vilka val du gjort under arbetets gång och hur detta har påverkat det färdiga resultatet. Du berättar också om vilket uttryck ditt färdiga arbete ger.  Du använder slöjdspecifika begrepp. 

 

Detta bedöms:

  • ·       Du kan i arbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 
  • ·       Du kan formge och framställa föremål i olika material och hantverkstekniker utifrån instruktioner.
  • ·       Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och motivera dina val.
  • ·       Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  • ·       Du kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. 
  • ·       Du kan välja och formulera handlingsalternativ.
  • ·       Du kan ge omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkar slöjdföremålets kvalitet (utvärdering).
  • ·       Du kan tolka slöjdföremålets uttryck och föra resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav i slutet av årskurs 9

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

E
C
A
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.