Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2021-01-26 11:51 i Centralskolans fritidshem Tierp
Hur levde de första människorna? Hur såg människorna ut på forntiden? Vad åt de? Hur bodde de?
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
Vi ska lära oss vad forntiden innefattar och de olika tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Hur de första människorna levde, hur de lärde sig bruka jorden, vilka husdjur de hade och hur de bodde och klädde sig. Vi lär oss vad de hade för verktyg och vapen. Vi lär oss också om hur de kommunicerade förr i tiden och hur gamla de första hällristningarna och runskrifterna är.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll:

Lära dig om tidsbegreppen sten-, brons- och järnåldern. 

Arbetssätt:

Vi tittar på filmer.

Vi läser i böcker.

Vi gör bild- och skrivuppgifter.

Vi gör tidslinje.

Vi dramatiserar.

 

Bedömning:

Att jag kan läsa en tidslinje.

Att jag vet vilka årtusenden de olika tidsperioderna var.

Att jag kan göra jämförelser hur människorna levde under de olika tidsperioderna och vilka olika redskap de hade.

Dokumentation:

 

Att muntligt och skriftligt berätta vad du kan.

Att redovisa något för klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: